Τελευταίες Ειδήσεις

«Αναστολή λειτουργίας του τμήματος (Β΄-Γ΄) Τάξης του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλλου Τρικάλων λόγω κρουσμάτων COVID-19».


Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:

1.       Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.       Την με αρ.Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

3.       Το άρθρο 3, παρ.Δ.περ.2, εδάφιο β της με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (ΚΥΑ), ΦΕΚ 4187/10-09-2021 τ.Β΄.

4.       Την με αρ.πρωτ.111525/ΓΔ4/09-09-2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (Β΄4188).

5.       Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: ΓΠ οικ. 360/6-01-2022 (ΦΕΚ 7 /Β/06-01-2022).

6.       Το με αριθμ. πρωτ: 3/15-2-2022 έγγραφο του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλλου Τρικάλων για τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

7.       Την με αριθμ. πρωτ: 60957 /15-02-2022 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας του τμήματος (Β΄-Γ΄) Τάξης του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλλου Τρικάλων, λόγω κρουσμάτων που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο COVID-19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του τμήματος (Β΄-Γ΄) Τάξης του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλλου Τρικάλων με κωδικό 9450132, για 5 ημέρες, από 15-2-2022 έως και 20-2-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Κοιν.: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Σπουδών

            2. Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

            3. ΕΟΔΥ

            4. 2/θ Δημ. Σχολείο Αγιοφύλλου Τρικάλων

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.