Τελευταίες Ειδήσεις

Εκτός ρυθμίσεων χιλιάδες οφειλέτες ΕΦΚΑ: Δράσεις ΚΕΑΟ για αναγκαστικά μέτρα είσπραξης


Κανένα ενδιαφέρον δεν έχει εκδηλωθεί από τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ για τις ρυθμίσεις που αναβίωσαν για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που έχει στη διάθεση του το Dnews από τις 259.910 ρυθμίσεις για ασφαλιστικές οφειλές που χάθηκαν, μόλις 18.667 αναβίωσαν μέχρι τις 31 Ιουλίου που έληξε η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση.


Πλέον, οι οφειλέτες για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αποπληρώνοντας σε έως 24 δόσεις.


Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων είχαν επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβίωση των ρυθμίσεων ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες που ενέταξαν τις οφειλές τους σε ρύθμιση την περίοδο του κορονοϊού και την έχασαν ήταν 19.523, ενώ οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις ήταν 240.387.


Πλέον ενεργές από τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι ενεργές μόνο 18.667 συνολικά τόσο για την περίοδο του κορονοϊού όσο και των 120 δόσεων με το συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό να ανέρχεται σε μόλις 225,48 εκατ. ευρώ.


Αναλυτικά, οι ενεργές ρυθμίσεις για την περίοδο του κορονοϊού είναι 1.355 για οφειλές 15,47 εκατ. ευρώ και για τις 120 δόσεις 15.195 για οφειλές 210,01 εκατ. ευρώ.


Όσον αφορά την ρύθμιση των 72 δόσεων, που ενεργοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, πλέον ενεργές είναι 34.683 για οφειλές 477,33 εκατ. ευρώ, απολεσθείσες είναι 10.485 για οφειλές 91,748 εκατ. ευρώ και ολοκληρώθηκαν 2.032 για οφειλές 2,746 εκατ. ευρώ.


Δράσεις ΚΕΑΟ

Στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης αναμένεται να προχωρήσει το ΚΕΑΟ με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χαρτοφυλάκιο του να φτάνουν τα 45 δισ. ευρώ.


Σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στη δημιουργία του προφίλ του εκάστοτε οφειλέτη, προκειμένου να γίνονται συντονισμένες δράσεις ώστε να επιτευχθούν τόσο οι εισπρακτικοί στόχοι, όσο και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών.


Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ το τρέχον έτος θα επικεντρωθούν στην τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των οφειλών, στη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις και στην εντατικοποίηση της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων.


Ειδικότερα, η διοίκηση του Κέντρου θα προχωρήσει:

Στη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στοιχεία που ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη υπέρ του είναι μεταξύ άλλων η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.

Στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα των οφειλών. Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Στον διαχωρισμό οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών βάσει του άρθρου 108 Ν. 4387/2016 και της υπ. αριθμ. 4656/309/6.2.2020 (ΦΕΚ Β’ 502) υπουργικής απόφασης.

Ο διαχωρισμός των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας στοχεύει στον σχηματισμό μιας αξιόπιστης εικόνας του χαρτοφυλακίου των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα.


Στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών – οργανωμένης εισφοροδιαφυγής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.

Στην κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών ανάλογα με τη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, με στόχο την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των καταλληλότερων μεθόδων για τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.