Τελευταίες Ειδήσεις

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας (password) για τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) ή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ)


Από  τη Δευτέρα  19 Ιουνίου και  μέχρι  την Παρασκευή  30  Ιουνίου, όσοι και  όσες   ενδιαφέρονται  αλλά  και  δικαιούνται,  να  συμπληρώσουν  Μηχανογραφικό  Δελτίο (Μ.Δ)  για  εισαγωγή  στη   Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  ή  Παράλληλο  Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για  εισαγωγή  σε  Δημόσια  ΙΕΚ  μέσω  των  Πανελλαδικών  εξετάσεων, πρέπει να  αποκτήσουν   τον  λεγόμενο  «Κωδικό Ασφαλείας» (password).

Ο  Κωδικός  ασφαλείας  καταχωρείται στο  σύστημα  του  Υπουργείου Παιδείας  μέσω  των    Λυκείων ή ΕΠΑΛ    όλης  της  χώρας  και  για  αυτό  στην  παραπάνω  προθεσμία  πρέπει όσοι/ες  ενδιαφέρονται, να  επισκεφθούν   το  Λύκειό  τους  και να  αποκτήσουν  τον κωδικό.

Συγκεκριμένα  Κωδικό  ασφαλείας  πρέπει να  αποκτήσουν :

Α)        Όσοι  έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) ή  απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος. 

Β)         Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2021 ή 2022, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι  υποψήφιοι αυτοί  θα  πρέπει να  δημιουργήσουν  φέτος  νέο  κωδικό ασφαλείας (δεν ισχύει  τυχόν  παλαιότερος)  και  για  να  τον  δημιουργήσουν  ή  θα  πρέπει να  απευθυνθούν  στο  Λύκειο ή ΕΠΑΛ  αποφοίτησής  τους  ή  στο  πλησιέστερο  Λύκειο  ή ΕΠΑΛ  στον  τόπο  διαμονής  τους. Θα  πρέπει  όμως  να  έχουν μαζί  τους  την  αστυνομική  τους  ταυτότητά  και  ένα  αποδεικτικό  συμμετοχής  στις  Πανελλαδικές  21 ή 22 (βεβαίωση  συμμετοχής  ή το  καρτελάκι  των εξετάσεων  από  τη  συμμετοχή  τους στις  Πανελλαδικές  αυτές).

Γ)         Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)  έτους 2023 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά  απέκτησαν απολυτήριο  και  επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

 

Καρατώλος  Γιώργος

Διευθυντής  ΓΕ. Λ  Καλαμπάκας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.