Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),

γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 4η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις   9 του μηνός  Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση του Ελευθέριου Αβραμόπουλου (παραχώρηση της πλατ. Ρήγα Φεραίου για πραγματοποίηση δράσης σε σχέση με την παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου).

2.   Αίτηση του Αγγέλου Παναγιώτη (παραχώρηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).

3.   Αίτηση του Δελιτζιά Δημητρίου (παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου με σκοπό την προβολή πολιτικού κόμματος).

4.   Αίτηση του Τούλα Κων/νου (παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής των ΚΥΕ με τις επωνυμίες «Marqee» και «Ποδήλατο»).
5.   Αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής «Παλαιονέρατζες» Καλαμπάκας (επέκταση ηλεκτροφωτισμού).

6.   Αίτηση του Τάκου Ιωάννη του Στέργιου (κοπή επικίνδυνου δένδρου).

                                               

 

                                                      Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                     Σινάνης  Αθανάσιος

   

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.