Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση ΔΣ ΔΕΥΑ Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136) και την αριθμ. πρωτ. 46731/13.07.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2.   Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.

3.   Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ..

4.   Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

5.   Άσκηση παράστασης για υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον ποινικού δικαστηρίου και ορισμός δικηγόρου.

6.   Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

  

 

 

   Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.