Τελευταίες Ειδήσεις

Διεξαγωγή συναυλίας από την ορχήστρα ¨Μίκης Θεοδωράκης¨

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Διεξαγωγή συναυλίας από την ορχήστρα ¨Μίκης Θεοδωράκης¨ στις 31/07/2022

και ώρα 21:30’ στην Καλαμπάκα επί της κεντρικής πλατείας Ρήγα Φεραίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99

"Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του

Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48

παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Το υπ’αριθμ. 10582 από 27/07/2022 έγγραφο του Δήμου Μετεώρων.

Γ) Την υπ΄ αριθμ. 5605/22/1567185 από 28/07/2022, εισηγητική αναφορά του

Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία προτείνει τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 Κ α ι

2.- Αποσκοπώντας στην εύρυθμη, απρόσκοπτη κι ασφαλή διεξαγωγή της οδικής

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη

τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή κι ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις κάτωθι οδούς της πόλεως της

Καλαμπάκας, ως ακολούθως:

Α. Από το Σάββατο 30/07/2022 και ώρα 18:00 έως την Δευτέρα 01/08/2022 και

ώρα 16:00 επί της οδού Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού

Σιδηροδρόμου και της οδού Ομογενών Αμερικής, και

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.