Τελευταίες Ειδήσεις

Να μην απελαθεί η οικογένεια προσφύγων που διαμένει στα Τρίκαλα και έχει ενταχθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία

 


ΠΡΟΣ : Τη ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Καταθέσεως Εγγράφων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θ Έ Μ Α : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ΣΧΕΤΙΚΆ : Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5360/24.5.2022 Ερώτηση Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν Βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία, με θέμα: «Να μην απελαθεί η οικογένεια προσφύγων που διαμένει στα Τρίκαλα και έχει ενταχθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία», σας γνωρίζω τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) κάθε πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ο οποίος εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις ή διαμένει χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύει την ιθαγένεια και την ταυτότητά του με έγγραφο δημόσιας αρχής, υπόκειται σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και ενημερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί για το δικαίωμά του να υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας. Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αξιολογούνται σε εξατομικευμένη βάση, ενώ συνεκτιμώνται στοιχεία που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής, τους λόγους που επικαλείται σχετικά με το εάν έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί δίωξη, το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης με κύριο ή αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας κ.ο.κ. (άρθ. 4, παρ. 3, ν. 4636/2019). Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης, αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι η προηγούμενη δίωξη ή σοβαρή βλάβη δεν θα επαναληφθεί. Επί της συγκεκριμένης υπόθεσης, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ο υπό στοιχεία Safar Saado πολίτης Ιράκ με τη σύζυγο και τα πέντε τέκνα τους κατέθεσαν άπαντες αίτηση διεθνούς προστασίας στις 19/12/2018 στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης. Στις 31/05/2021 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη επί των αιτήσεών τους για διεθνή προστασία και στις 09.06.2021 εκδόθηκε απόφαση, η οποία, τις απέρριψε ως αβάσιμες και διέταξε την επιστροφή τους στην χώρα καταγωγής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3907/2011 (Α΄ 7), αναφέροντας παράλληλα το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης αυτής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, εντός 30 ημερών από την επίδοσή της ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση (άρθ. 92, παρ. 1 ή 90 παρ. 3, του ν. 4636/2019, Α΄ 169). Στις 29/09/2021, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, επιδόθηκε η ανωτέρω απόφαση, ενώ στις 27/10/2021 άπαντα τα μέλη της οικογένειας κατέθεσαν προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης. Στις 07.02.2022 αναρτήθηκε η σχετική απόφαση της 6ης Ανεξάρτητης Επιτροπής της Αρχής Προσφυγών, η οποία, Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62a07de11e34e46f0f7b2ba3 στις 15/06/22 11:37 απέρριπτε την προσφυγή κατά της Απόφασης Α΄ Βαθμού ως προδήλως αβάσιμη, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 2 του ν. 4636/2019, για λόγους που αναφέρονται ρητώς στο σώμα της απόφασης. Περαιτέρω ενημερώθηκαν με την ίδια απόφαση για το δικαίωμά τους να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά αυτής, ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός 30 ημερών από την επίδοσή της (άρθ. 108 και 109 του ν. 4636/2019). Η ανωτέρω απόφαση επιδόθηκε στις 08.04.2022 από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82, παρ. 3, στοιχείο γ΄, του ν. 4636/2019. Στις 10.05.2022 κατατέθηκε από τους αιτούντες, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αίτηση αναστολής, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 7, ν. 3068/2002 (Α΄ 274), κατά της ανωτέρω απόφασης του Β΄ Βαθμού της Αρχής Προσφυγών και ζητείται η αναστολή εκτέλεσης, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 1. Βουλευτή κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο Βουλή των Ελλήνων 2. Βουλευτή κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα, Βουλή των Ελλήνων 3. Βουλευτή κα Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Βουλή των Ελλήνων 4. Βουλευτή κα Βαγενά Άννα, Βουλή των Ελλήνων 5. Βουλευτή κ. Βασιλικό Βασίλη, Βουλή των Ελλήνων 6. Βουλευτή κ. Γκιόλα Ιωάννη, Βουλή των Ελλήνων 7. Βουλευτή κ. Δρίτσα Θεόδωρο, Βουλή των Ελλήνων 8. Βουλευτή κα Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά), Βουλή των Ελλήνων 9. Βουλευτή κ. Λάππα Σπυρίδωνα, Βουλή των Ελλήνων 10. Βουλευτή κα Μάλαμα Κυριακή, Βουλή των Ελλήνων 11. Βουλευτή κ. Μάρκου Κωνσταντίνο, Βουλή των Ελλήνων 12. Βουλευτή κ. Μωραΐτη Αθανάστιο, Βουλή των Ελλήνων 13. Βουλευτή κα Παπανάτσιου Αικατερίνη, Βουλή των Ελλήνων 14. Βουλευτή κα Πούλου Γιώτα, Βουλή των Ελλήνων 15. Βουλευτή κ. Ραγκούση Ιωάννη, Βουλή των Ελλήνων 16. Βουλευτή κ. Σκουρολιάκο Παναγιώτη (Πάνο), Βουλή των Ελλήνων 17. Βουλευτή κα Σκούφα Ελισσάβετ, Βουλή των Ελλήνων 18. Βουλευτή κ. Φίλη Νικόλαο, Βουλή των Ελλήνων 19. Βουλευτή κα Φωτίου Θεανώ, Βουλή των Ελλήνων 20. Βουλευτή κα Χρηστίδου Ραλλία, Βουλή των Ελλήνων 21. Βουλευτή κ. Ψυχογιό Γεώργιο, Βουλή των Ελλήνων ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ : 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 4. Υπηρεσία Συντονισμού 5. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής 6. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.