Τελευταίες Ειδήσεις

Πληρώνονται σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι το Δώρο Πάσχα, το Δώρο Χριστουγέννων και «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


Πιστώνονται σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στους λογαριασμούς 391.050 δικαιούχων του επιδόματος 534 ευρώ, το δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων 2021 σε εργαζόμενους που μπήκαν σε αναστολή ή πληρώνονται μέσω του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.


Ειδικότερα σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν 35.069.518,60 ευρώ σε σύνολο 358.049 δικαιούχων, ως ακολούθως θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

α) 111.358,29 € σε σύνολο 87 δικαιούχων των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή, που αφορά στην καταβολή του δώρου Πάσχα 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους,


β) 59.218,54 € σε σύνολο 1.710 δικαιούχων οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους,


γ) 158.825,76 € σε σύνολο 3.147 δικαιούχων των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους,


δ) 6.821.837,41€ σε σύνολο 56.164 δικαιούχων οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους,


ε) 27.918.278,60 € σε σύνολο 296.941 δικαιούχων των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους.


Παράλληλα σήμερα πιστώνεται ποσό ύψους 8.378.632,21 ευρώ σε 33.001 δικαιούχους.


Αναλυτικότερα:

α) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους 7.086.082,21€ για τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο (υπόλοιπα) και Νοέμβριο 2021 για συνολικά 30.563 πληρωμές δικαιούχων.


β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 (υπόλοιπα) και σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις ξεναγών τουριστικών συνοδών για τον μήνα Ιούνιο 2021, προκειμένου για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 1.292.550 € για συνολικά 2.438 πληρωμές δικαιούχων.


Σημειώνεται ότι το Δώρο Χριστουγέννων σε όσους μπήκαν σε αναστολή ή στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.


Η καταβολή της αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διά του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και πραγματοποιείται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής:

α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30ή.11.2021, η καταβολή πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα


β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2021 έως 31.12.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2022 και γ. μέχρι 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το υπόλοιπο μέρος από τον εργοδότη.


Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2021 έως 31.12.2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α' 215) και του άρθρου 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156) καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2021 έως 31.12.2021.


Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4808/2021 (Α' 101), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί του επιδόματος 534 ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος.


Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Η αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τον σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.