Τελευταίες Ειδήσεις

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Εργαλείο ανάπτυξης με πόρους 554 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΣτα  553.885.664  ευρώ διαμορφώνεται το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας  2021-2027, που αποτελεί το κύριο εργαλείο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα επόμενα χρόνια, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Με εξωστρέφεια,  συνεργασίες και συνέργειες  προχωράμε στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 ακολουθώντας την πολιτική φιλοσοφία της συλλογικής ηγεσίας και έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στην ημερίδα της  Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για την παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων  της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα  σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

«Η εποχή είναι αναθεωρητική.  Το παρόν φευγαλέο, οι αλλαγές καταιγιστικές, το αύριο πιο άγνωστο από ποτέ. Η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα.  Χρειάζεται να δώσουμε σημασία στα σημάδια που έρχονται από το μέλλον, ώστε να συνδιαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για το μέλλον που μας αξίζει» τόνισε ο Περιφερειάρχης. «Δεν πρόκειται να υπάρξει  back to normal.  Τα επόμενα  χρόνια  έρχονται περισσότερες αλλαγές από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα 100 χρόνια στην ανθρωπότητα. Για αυτό και εμείς προσαρμοζόμαστε, σχεδιάζουμε  και δρομολογούμε έργα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των πολλών και ακολουθούμε το δόγμα  build back better, δηλαδή έχουμε μια στρατηγική στόχευση ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο μελλοντικούς κινδύνους.  Η κλιματική κρίση δεν είναι μόδα. Κάποιοι βλέπουν μόνο την αύξηση της θερμοκρασίας της γης και αδυνατούν να συλλάβουν τις έντονες επιπτώσεις στην  διατροφική αλυσίδα και τους φυσικούς πόρους. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα. Η  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της μετα - covid  εποχής. Το νέο ΕΣΠΑ εξασφαλίζει σημαντικούς  πόρους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Περίοδο  2021-2027. Ακόμα  περισσότεροι πόροι πρόκειται να εισρεύσουν  στη Θεσσαλία από εθνικής εμβέλειας Προγράμματα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης. Με σχέδιο και στρατηγική,  αξιοποιώντας τα διδάγματα της πανδημίας, δημιουργούμε ένα πλέγμα ενεργειών με συνάφεια στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις επιθυμίες των ανθρώπων για  μετάβαση σε μια πιο ανθεκτική, δίκαιη και ασφαλή κοινωνία» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Στρατηγικός στόχος

Το  Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ευρωπαϊκά , εθνικά και περιφερειακά στρατηγικά σχέδια και μελέτες, τις ανάγκες της περιοχής, τις δυνατότητες, τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τους πόρους που διατίθενται.

Ο Στρατηγικός στόχος του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» είναι:

«Η Ενίσχυση της καινοτομίας και εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με σύμμαχο τη φύση».

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, το Πρόγραμμα  Θεσσαλία 2021-2027 θέτει ως Στρατηγικές προτεραιότητες:

-  Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.

-  Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

-  Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών υποδομών.

-  Την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.

-  Την περαιτέρω προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.

-  Τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.

-  Την ενίσχυση της χωρικής συνοχής και της ενδογενούς ανάπτυξης.

 

Η κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2021-2027

 Στόχος Πολιτικής «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη» : 60 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή  για δράσεις ενίσχυσης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 Στόχος Πολιτικής  «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα»: 95 εκ. ευρώ  κοινοτική συμμετοχή για δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

 Στόχος Πολιτικής  «Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας»: 34,5 εκ. ευρώ  κοινοτική συμμετοχή για δράσεις ενίσχυσης του οδικού δικτύου -συνδέσεις με ΔΕΔ-Μ , οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης των περιφερειακών λιμένων.

Στόχος Πολιτικής  «Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»: 68,9 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για  υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού,  προστασίας της φύσης.

 Στόχος Πολιτικής  «Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας»: 119,4 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, των ευάλωτων ομάδων, των παιδιών και εφήβων, στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης.

Στόχος Πολιτικής  «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις » : 84,3 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή για  Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Χωρικών Επενδύσεων.

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.