Τελευταίες Ειδήσεις

Απλοποίηση Λογαριασμού Οικιακού Ρεύματος και τα Οφέλη αυτής


του Δρ. Πάνου Παπανικολάου

Είναι, γενικά, αποδεκτό ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος δεν αποτελεί βέλτιστη πρακτική εντός της Ε.Ε.  Κύρια αιτία είναι, ότι συμπεριλαμβάνει χρεώσεις όπως φόροι και τέλη υπέρ τρίτων όπως είναι οι δήμοι και η κρατική ραδιοτηλεόραση, που είναι μη συμβατά με το προϊόν: υπηρεσίες ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι χρεώσεις αυτές υπάρχουν επειδή ο πάροχος του προϊόντος δια νόμου μετατρέπεται, αμέσως σε εισπράκτορα προς όφελος κρατικών πολιτικών όπως η άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  Η έρευνα αυτή σκοπεύει να απαντήσει στα επόμενα ερωτήματα:

  1. Μπορεί να απλουστευθεί ο λογαριασμός ρεύματος;

  2. Ποιές είναι οι εν δυνάμει παρεμβάσεις για τη επίτευξη της απλούστευσης;

  3. Ποιά είναι τα οφέλη;

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι μπορεί.  Ο λόγος είναι ότι αυτό έχει συμβεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, που ανήκουν τόσο στον πυρήνα της ΕΕ όσο και στην ομάδα G7.

Στο δεύτερο ερώτημα η απάντηση είναι ότι οι παρεμβάσεις είναι απλές και πρακτικές που θα αναλυθούν στην συνέχεια.

Στο ερώτημα για τα οφέλη, αυτά είναι πολλαπλής φύσης, καθώς προάγουν την κοινωνική ευημερία, ειδικά για τα χαμηλά κοινωνικά-οικονομικά στρώματα.  Π.χ., υψηλότερη χρήση θερμαντικής ενέργειας που παράγεται από ηλεκτρικές συσκευές π.χ., ηλεκτρικά τζάκια.  Μία τέτοια χρήση θα μείωνε την ζήτηση θερμαντικής ενέργειας από παραδοσιακά τζάκια, μειώνοντας την περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ θα αύξανε τον όγκο των νομίμων πληρωμών, συνεπώς, τα έσοδα της ΑΑΔΕ.

Ο συγγραφέας έλαβε υπ’ όψιν του 89 λογαριασμούς.  Με βάση τα δεδομένα των λογαριασμών αυτών, υπολογίστηκαν οι αξίες που αντιστοιχούν στην κάθε χρέωση ανά περίπτωση.  Το κόστος της κάθε χρέωσης αντιστοιχούσε με την αξία που ήταν σε κάθε λογαριασμό.

Εξαίρεση αποτελεί η αξία της ενέργειας.  Αυτή έχει υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που αναφέρεται στους λογαριασμούς.  Η αξία της ενέργειας ορίζεται ως το άθροισμα του κόστους της παραγωγής αυτής – η χρέωση αξίας ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ- μαζί με την χρέωση της προμήθειας του ρεύματος από τον πάροχο.  Αυτή ενσωματώνει ένα ποσοστό κέρδους, καλύπτοντας την ανάληψη του κινδύνου της επιχειρηματικότητας από την εταιρεία.

Η βάση των δεδομένων υποβλήθηκε σε στατιστικό έλεγχο, για το αν η εμπειρική κατανομή ακολουθεί, στατιστικά, την κανονική κατανομή και υπεδείχθει πως η βάση δεδομένων αποκλίνει από την κανονική κατανομή.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνίσταται να χρησιμοποιείται η δειγματική διάμεσος αντί του αριθμητικού μέσου.  Για λόγους πληρότητας, παρουσιάζονται και αυτές του δειγματικού μέσου.

            ΠΙΝΑΚΑΣ 1: H Βάση Δεδομένων – Στατιστικές Μεταβλητές

Βάση Δεδομένων (n=89)

Διάμεσος Τιμή: €205.96 – €86.12-€317.50, 95%Ε.Σ.Ε*

Μέση Τιμή:       €319.25 – €253.12-€385.36, 95%Ε.Σ.Ε*

*95%Ε.Σ.Ε = 95% Επίπεδο Στατιστικής Εμπιστοσύνης.

1.    Εγείρεται το ερώτημα πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν τα νοικοκυριά από μια απλοποίηση του λογαριασμού;

1.1.    Ποιές απλοποιήσεις μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα; 

Αυτές σχετίζονται με τις χρεώσεις για ΕΡΤ και Δημοτικά Τέλη.

Η βασική λύση πως αυτές οι χρεώσεις να εξοφλούνται μέσα από τον μηχανισμό είσπραξης δημοσίων εσόδων (δηλ., εφορία).  Είτε ως μία συνολική δαπάνη ανά τρείς/τέσσερις μήνες αφού η χρέωση της ΕΡΤ είναι μικρή, είτε ως δύο διακριτές δαπάνες.  Μετά, η εφορία τα μεταβιβάζει στους αποδέκτες (π.χ., Δήμος) https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1610832/eykairia-gia-diafaneia-stoys-logariasmoys-reymatos.

1.2.    Ποιές είναι οι επόμενες απλοποιήσεις; 

Είναι εκείνη που συνδέεται με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τελωνειακοί σε 24ώρη βάση στον εργοδότη τους, δηλ., το Υπουργείο Οικονομικών και αναφέρεται ως επιβάρυνση <ΤΕΛΟΣ> στον λογαριασμό.  Ύστερα, είναι εκείνη που αποτελεί το 20% της χρέωσης ΥΚΩ της κοινωνικής πολιτικής.  Αυτές οι χρεώσεις οφείλουν να απορροφηθούν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, αντίστοιχα.

Οι οργανισμοί αυτοί, λειτουργώντας με κλειστούς προϋπολογισμούς, θα μπορούσαν να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης δαπανών (δηλ., cost-savings).  Παραδειγματικά, μία τέτοια δράση θα ήταν η δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου για κάθε είδους δαπανών από την χρήση κτιρίων έως και την γραφική ύλη.  Μία άλλη θα ήταν η συγχώνευση θέσεων και τμημάτων παρεμφερούς λειτουργίας.  Επίσης, θα βοηθούσε, η αξιοποίηση της μεθόδου της εκμίσθωσης κάθε είδους εξοπλισμού (leasing).

1.3.    Πόση θα ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων για τα νοικοκυριά, αφαιρώντας τις χρεώσεις αυτές; 

Αυτή θα ήταν ισόποση με την συνολική αξία των χρεώσεων που είναι άσχετες με το προϊόν υπό εξέταση: το ηλεκτρικό ρεύμα.  Αυτές είναι: EΡΤ, Δημοτικά Τέλη, Τελωνειακά μαζί με το 25% της χρέωσης ΥΚΩ για κοινωνική πολιτική.  Η αξία της υπολογίζεται περίπου σε €3.376 στο δείγμα.  Τα χρηματικά οφέλη που απορρέουν από την εκλογίκευση του λογαριασμού παρουσιάζονται μέσα από την διάμεση τιμή και τον μέσο όρο (πίνακας 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: H εξοικονόμηση χρημάτων από την απλούστευση του λογαριασμού.

Βάση Δεδομένων (n=89)

Διάμεσος Τιμή: €21.42- €20.31-€25.68; 95%Ε.Σ.Ε*

Μέση Τιμή: €37.93, €30.92-€44.94, 95%Ε.Σ.Ε*

*95%Ε.Σ.Ε = 95% Επίπεδο Στατιστικής Εμπιστοσύνης.

Ποιά θα ήταν τα οφέλη από την αφαίρεση των χρεώσεων <ΤΕΛΟΣ>, <20% του ΥΚΩ για κοινωνική πολιτική>;

Η αφαίρεση αυτή θα βοηθουσε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα.  Περισσότερα νοικοκυριά θα έχουν την ικανότητα να πληρώσουν τον λογαριασμό, συμβάλλοντας σε έναν υγιέστερο ανταγωνισμό.

Τα επόμενα δύο διαγράμματα, σε μορφή πίτας, παρουσιάζουν την ποσοστιαία κατανομή των δαπανών του λογαριασμού.  Πρώτα είναι η τρέχουσα κατανομή της δαπάνης και μετά η αντίστοιχη κατανομή σε έναν απλουστευμένο λογαριασμό

ΕΙΚΟΝΑ 1: Η Τρέχουσα Κατανομή της Δαπάνης του Λογαριασμού Ρεύματος

ΕΙΚΟΝΑ 2: Η εναλλακτική κατανομή της Δαπάνης του Λογαριασμού Ρεύματος μέσα από την απλούστευση του.

ΥΓ: Asimv. Xreoseis (Ασύμβατες χρεώσεις): Δήμος, ΕΡΤ, Τέλος, 20% του ΥΚΩ.

Συγκρίνοντας εικόνες (1) και (2), είναι φανερό πως η δεύτερη εικόνα περιέχει μία δαπάνη της αξίας, κοντά, 15% που θα μπορούσε να αφαιρεθεί από τον λογαριασμό.  Ενώ, ένα τμήμα αυτής της δαπάνης θα πραγματοποιείτο σε κάθε περίπτωση, ωστόσο απλουστεύοντας τον λογαριασμό, ο αριθμός των νοικοκυριών που θα μπορούσε να τον χρηματοδοτήσει θα ήταν μεγαλύτερος από ότι στην τρέχουσα κατάσταση.

Το επόμενο ερώτημα έγκειται:  Πόση θα ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων στην τρέχουσα ανάλυση, ύστερα από μία απλοποίηση του λογαριασμού; Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην συνολική δαπάνη μεταξύ της τρέχουσας και την προτεινόμενη αλλαγή, ιδέ εικόνα 3. Αρχικά, παρουσιάζεται, η δαπάνη του ρεύματος ως είναι, ακολουθεί η δαπάνη που θα υπήρχε από την απλούστευση. Η διαφορά αυτών – η εξοικονόμηση χρημάτων – έχει δειγματική αξία €3.376.

Τα οφέλη μέσα από την εξοικονόμηση χρημάτων είναι πολλαπλά. Αυτά κυμαίνονται από ελαχιστοποίηση της ενεργειακής ένδειας μέχρι την αριστοποίησης της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικονομικής ευμάρειας και της υγείας του πληθυσμού.Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.