Τελευταίες Ειδήσεις

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Απλά ερωτήματα και απαντήσεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

Μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και με την πρόταση του διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χ.Τρικάλη τριών σχολείων, ένα εκ των οποίων να επιλεγεί και να χαρακτηρισθεί ως Πειραματικό, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα από τις απαντήσεις των οποίων διαφαίνονται οι πραγματικοί στόχοι του Υπουργείου Παιδείας  και της κυβέρνησης. Όπως:

 

Είμαστε από θέση αρχής κατά της λειτουργίας Πειραματικών σχολείων;                                                                                                        

Όχι. Τα Πειραματικά  ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε μικρό αριθμό σχολικών μονάδων, πριν από δεκαετίες, με αρχικό σκοπό να αποτελέσουν μέρος της επιστημονικής  έρευνας, πάντα συνδεδεμένα με αντίστοιχες παιδαγωγικές σχολές ΑΕΙ. Η γνώση η οποία προκύπτει σε αυτά από την έρευνα και τα προτεινόμενα καινοτόμα προγράμματα, θα πρέπει να αξιοποιείται και να διαχέεται στο σύνολο των σχολείων της χώρας συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση τους . Η επιλογή των Πειραματικών να γίνεται  σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων, με προσδιορισμένο χρόνο και με το υπάρχον δυναμικό τους .

                                                                                                                                                   Σε τι διαφέρει η τωρινή Υπουργική απόφαση της Υπ. Παιδείας κ. Κεραμέως από το προηγούμενο καθεστώς;                                   

Στοχεύει στην κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Εξυπηρετεί την ίδια λογική του πρωθυπουργού όταν δήλωνε πως «ο μαθητής από το Περιστέρι που επιθυμεί να γίνει ψυκτικός…»  θεωρώντας αυτονόητο πως κάποια παιδιά προορίζονται για ψυκτικοί και άλλα, γόνοι «της καλής κοινωνίας»  αυτοδικαίως για πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. Θέλουν σχολεία «ελίτ» σε κάθε πόλη που θα εξυπηρετεί τους λίγους, εκλεκτούς και «άριστους». Επιχειρεί έτσι σταδιακά να αλλάξει το χάρτη της δημόσιας εκπαίδευσης με σοβαρές, αρνητικές, συνέπειες για όλους τους άλλους.

Τη διοίκηση των αυτών των σχολείων την αναλαμβάνει μία ειδική πανίσχυρη  Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία διορίζεται απευθείας από την Υπουργό με υποκειμενικά και αδιαφανή κριτήρια.

Θεσμοθετείται επίσης η συμμετοχή στην παραπάνω Διοικούσα Επιτροπή, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του συλλόγου γονέων αλλά και άλλων «εξωσχολικών προσωπικοτήτων.

 

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής που έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία των Πειραματικών - Πρότυπων σχολείων;                                                                                                                                            - θα αξιολογεί και θα αποφασίζει ποια σχολεία θα χαρακτηρίζονται Πειραματικά και Πρότυπα,                                                                                                                                                          - θα αποφασίζει αν παραμείνουν αυτά τα σχολεία Πειραματικά και Πρότυπα ή αν μετά την αξιολόγησή τους σε επόμενο χρόνο, θα εκπέσουν σε κοινά.                                                                                                                                                                           - θα αποφασίζει για τα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής, των μαθητών, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών αυτών των σχολείων.                                                                                                                                                                                            - Θα έχει την ευθύνη να ορίζει το ωράριο μαθητών και εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα, τη διδακτέα ύλη, τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας.                                                                                                                                                                                   - θα στηρίζει την χρηματοδότηση αυτών των σχολείων μέσα από προσέλκυση χορηγιών, κληροδοτήματα, δωρεές ιδιωτικών συμφερόντων κ.λ.π.                                                                                                                                                                                                              -  θα αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση και διάθεση της υλικοτεχνικής                                                                                                                                                                         υποδομής και των οικονομικών πόρων του σχολείου. 

                                                                                                                                                               Τι συνέπειες θα προκύψουν για τους μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων που θα χαρακτηρισθούν ως Πειραματικά σχολεία;

Ο κατάλογος των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό, θα προκύψει μετά από κλήρωση που θα γίνει μεταξύ όλων των μαθητών του νομού. Επομένως και οι μαθητές που φοιτούσαν στο σχολείο πριν χαρακτηρισθεί Πειραματικό, θα μπούνε και αυτοί στην ίδια κλήρωση μαζί με όλους τους άλλους. Όσοι δεν κληρωθούν θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε γειτονικά σχολεία, με τις όποιες συνέπειες στην ψυχολογία των μετακινούμενων μαθητών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Τι συνέπειες θα προκύψουν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στα σχολεία που θα χαρακτηριστούν πρώτη φορά ως Πειραματικά;

Ο νόμος προβλέπει πως η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο, τα κριτήρια και τι είδους αυξημένα προσόντα οφείλουν να συγκεντρώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν το διδακτικό προσωπικό του Πειραματικού. Επομένως καταργούνται όλες οι οργανικές θέσεις που είχαν οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο. Αν θελήσουν να παραμείνουν θα αξιολογηθούν με τα κριτήρια που ορίζει η ΔΕ και αν δεν συγκεντρώνουν τα αυξημένα προσόντα που απαιτούνται μπαίνουν στη ίδια διαδικασία με εκείνη των υπεράριθμων.                                                                                                                                               Η ΔΕ θα καθορίζει επίσης το εργασιακό ωράριο, το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις όλων.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Τι έχουν να κερδίσουν όλοι οι άλλοι μαθητές των σχολικών μονάδων της χώρας; 

Η συντριπτική πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού της χώρας δεν έχει να κερδίσει σχεδόν τίποτα από τη λειτουργία των ΠΣ σύμφωνα με την νέα ΥΑ. Αυτό αποδεικνύεται από τα οφέλη που διαχύθηκαν στο σύνολο της δημόσιας παιδείας από τη λειτουργία τους όλα τα τελευταία χρόνια. Ελάχιστες αλλαγές προέκυψαν τις προηγούμενες δεκαετίες στα προγράμματα, τη διδακτική ύλη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μάλιστα, ενώ είχαν περισσότερη σύνδεση με τα ΑΕΙ.                                                                                           Χάνεται η έννοια του σχολείου της γειτονιάς, μετακινούνται μαθητές και εκπαιδευτικοί και καταργούνται τα γεωγραφικά όρια εγγραφής μαθητών σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας.                                                                                                                                                                                                           Επιδιώκεται η κατηγοριοποίηση των σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών και υποβαθμίζεται το δημόσιο, ισότιμο σχολείο που έχουν πρόσβαση τα μεσαία και λαϊκά  νοικοκυριά.

 

Ποιες είναι οι επιδιώξεις της κυβέρνησης για τη δημόσια εκπαίδευση και πώς τις εξυπηρετούν τα Πειραματικά Σχολεία;

Η κυβέρνηση μέσω του ΥΠ επιδιώκει σταδιακά να επιβάλλει το σχολείο της αγοράς, της οικονομικής και διοικητικής «αυτονομίας». Σύμφωνα με την έκθεση Πισσαρίδη:                                                                                                                     - επιδιώκουν να περάσουν αρμοδιότητες από το ΥΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση                                                                                         - να συνδέσουν την χρηματοδότηση των σχολείων με την «τιμωρητική» αξιολόγηση                                                                                                                                                            - να επιβάλουν θετικά και αρνητικά «κίνητρα» στους εκπαιδευτικούς                                                                                          -να ενισχύσουν τον πυρήνα της ιδεολογίας τους που είναι ο ανταγωνισμός. Ο ένας  εναντίον του άλλου. Σχολεία με σχολεία, εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτικούς και μαθητές με μαθητές.   Και όποιος επικρατήσει.                                                                                                                                                                                                                                                                         – να συνεχίσουν τη μείωση της χρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας, όπως άλλωστε συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια μέσω του προϋπολογισμού.                                                                                                                                       

Τι οφείλει να κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός , οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και  η ΔΟΕ για να αποτρέψουν και αυτά τα σχέδια;

Συνάδελφοι                                                                                                                                                                                                                                                   - επιχειρείται μία ευθεία επίθεση και υποβάθμιση του δημόσιου, ισότιμου σχολείου                                                                                                                                                   - επιχειρείται επίσης μέσω της αξιολόγησης και των ελαστικών θέσεων εργασίας, ο έλεγχος του εκπαιδευτικού κινήματος που δυσκολεύει την κυβέρνηση να περάσει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της στην εκπαίδευση.                                                                                                                                                                                          Οφείλουμε ο καθένας και η καθεμιά να πάρουμε θέση σε αυτή την επίθεση.                                                                                                                                                                                                                    Αναγκαστικά έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην παθητική, ανώδυνη και αναποτελεσματική κριτική ή στην ενεργητική παρουσία και δράση μέσα από το συνδικαλιστικό μας κίνημα.                                                                                                              Οφείλουμε επίσης να ενημερώσουμε την κοινωνία, να αναδείξουμε τις πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης και με κοινούς αγώνες να διεκδικήσουμε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο.

Η ατομική επιλογή και οι συλλογικοί αγώνες που οφείλουν να οργανώσουν  ο ΣΕΠΕ και η ΔΟΕ θα καθορίσει το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης, το μέλλον των εργασιακών μας σχέσεων, καθώς και τις προοπτικές  για τις επόμενε γενιές  μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ας αναλάβουμε ο καθένας την ατομική και συλλογική ευθύνη που μας αναλογεί.

                                                              

                                                                             ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

8 Απριλίου 2021                                                 Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.