Τελευταίες Ειδήσεις

Ένωση Ξενοδόχων:Ερωτηματολόγιο-Απαντήσεις

Η Ένωση Ξενοδόχων ν.Τρικαλων με έδρα τα Μετέωρα στα πλαίσια  συλλογής πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται τόσο η Τουριστική κίνηση στην χώρα μας αλλά και πιο Συγκεκριμένα στην περιοχή μας προχώρησε σε μια ΕΡΕΥΝΑ με την μορφή 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ σε Συναδέλφους Ξενοδόχους. 
Παρακάτω παραθέτουμε το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Και τα Συμπεράσματα που εξαγάγαμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους Συναδέλφους που συμμετείχαν στην Έρευνα. 

Ευχαριστώ πολύ και τον Συναδελφό και Υπεύθυνο Δημόσιων Σχέσεων της Ένωσης 
Αλλά και Σύμβουλο Τουρισμού του Δήμου Μετεώρων  ΣΠΥΡΟ  ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ για την Συνεργασία.

Είναι δεδομένο σε όλους μας ότι η ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ που διανύουμε  χρειάζεται ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας.


                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ και ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ από τον COVID-19
στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις του Δήμου Μετεώρων.
1.       Ως απόρροια των εξελίξεων του νέου Κορωνοιού, θα ενεργοποιήσετε την επιχείρησή σας σύμφωνα με την ημερομηνία επανεκκίνησης που έθεσε η Κυβέρνηση;


ΝΑΙ

ΟΧΙ
          ΝΑΙ, αλλά μετά τις 15/07/2020

2.       Ποια η εκτίμησή σας για το ποσοστό πληρότητας της μονάδας σας κατά το β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020);


Έως 25%

Από 40% έως 50%

Άνω του 50%

Αδυνατώ να κάνω πρόβλεψη

3.       Πόσο οδυνηρές εκτιμάτε ότι θα είναι οι συνέπειες από τη μείωση της ζήτησης κατά το 2020, επηρεάζοντας το άμεσο μέλλον της επιχείρησής σας ;  (έως δύο απαντήσεις)


Λίγο, σε βαθμό που δεν θα επηρεάσει την ομαλή λειτουργία

Αρκετά, σε σημείο που θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία

Μείωση του προσωπικού

Συνέπειες στην οικονομική λειτουργία

4.       Με δεδομένο ότι το 40% του τουρισμού στην Ελλάδα έρχεται οδικώς και κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων και των όμορων χωρών, σε ποια από τις κάτωθι ενέργειες θα προσδοκούσατε;


Προωθητική ενέργεια στις χώρες αυτές από τις επιχειρήσεις

Προωθητική ενέργεια στις χώρες αυτές από τον Δήμο Μετεώρων

Ούτως ή άλλως θα μας προτιμήσουν, οπότε δεν χρήζει ανάγκης κάποια τέτοια ενέργεια

Καθώς οι επισκέπτες – τουρίστες έχουν ως προτεραιότητα τις ελληνικές θάλασσες, πρέπει να ενισχυθεί η προβολή των Μετεώρων ώστε να αποσπάσουμε μεγαλύτερο μερίδιο

5.       Ανεξάρτητα από τον τύπο του καταλύματος που διαθέτετε, ποια κατηγορία πιστεύετε ότι θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημία;


Ξενοδοχεία

Ξενώνες

Hostels

Airbnb

6.       Σε ποιον τομέα της ελληνικής οικονομίας θεωρείτε ότι θα ασκηθεί η μεγαλύτερη επίδραση από την καθίζηση του Τουρισμού κατά το έτος 2020;


Α.Ε.Π (ακαθάριστο εγχώριο προιόν)

Απασχόληση (αύξηση ανεργίας)

Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες)

Κάτι άλλο

7.       Ποια η προσδοκία σας για την επανεκκίνηση της επιχείρησής σας στο τρέχον έτος;


Κερδοφορία

Κάλυψη του συνολικού Λειτουργικού Κόστους / Δαπανών

Κάλυψη μέρους του Λειτουργικού Κόστους / Δαπανών

Εκτιμώ ότι δεν αξίζει να λειτουργήσω της επιχείρησή μου

8.       Με δεδομένο ότι ο παράγοντας της Υγειονομικής ασφάλειας επιδρά θετικά στον επισκέπτη, θα εκτιμούσατε ότι μία αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παροχής Υγείας θα:


Προσέλκυε περισσότερους ανθρώπους της γ΄ ηλικίας

Θα ενίσχυε το brand της περιοχής μας

Θα δημιουργούσε συγκριτικό πλεονέκτημα

Θα ήταν περιττή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δομές υγείας
9.       Με δεδομένο ότι ο τουρισμός «αλλάζει» και επίσης αποτελεί τον πιο ευαίσθητο κλάδο, τι από τα ακόλουθα θεωρείτε ότι θα θωρακίσει το Δήμο μας;
 (έως 2 απαντήσεις)


Βελτίωση της ποιότητας

Έμφαση στη γνώση και εξειδίκευση

Οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης για αύξηση της αποτελεσματικότητας

Ισορροπημένη ανάπτυξη και προβολή των δυνατοτήτων του Δήμου και πλην Μετεώρων

10.   Με αφορμή τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας προκειμένου να αποκτήσουμε συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τι θεωρείτε ότι πρέπει επιπροσθέτως να υλοποιηθεί ;  (έως δύο απαντήσεις)


Προσωπικό με γνώση και τουριστική παιδεία

Προώθηση της τοπικής παραγωγής στα τουριστικά καταλύματα / ταβέρνες

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών Τουρισμού

Διερεύνηση και ανάπτυξη υποδομών (τουαλέτες κλπ) για την κάλυψη αναγκών των επισκεπτών γενικά αλλά και των επισκεπτών τρίτης ηλικίαςΕκ μέρους της Διοίκησης της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων, με έδρα την Καλαμπάκα, σας ευχαριστούμε για τη Συμμετοχή σας.

                                                                                                                      Ο Συντάξας
                 Σωτήριος Χρ. Φαμίσης                Σπυρίδων Δημ. Νικολογιάννης                                                                                                                    
             Πρόεδρος                         Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
                                                                                       


                                                                                                                ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

1.      3 στα 10 ξενοδοχεία ανοίγουν σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης κατά την 01-06-2020.
Συμπερασματικά, το Α΄ δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κρίνεται «χαμένο».
Άρα οι προοπτικές για την όποια κινητικότητα στον Τουρισμό, περιορίζονται ακόμη περισσότερο.
Οι προθέσεις των επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν την αδράνεια στο τουριστικό γίγνεσθαι καθώς ούτως ή άλλως τα σύνορα ανοίγουν μετά τις 15-06-2020. Επίσης, η ανασφάλεια των επικείμενων επισκεπτών δεν επιτρέπει την προσέλευση μεγάλου πλήθους.
Τέλος, τα μεγαλύτερα καταλύματα τα οποία λειτουργούν με τον μαζικό τουρισμό διατρέχουν πολλούς κινδύνους καθώς τα ΜΜΜ δεν θα λειτουργήσουν σε υψηλά ποσοστά.


2.      Πλέον των μισών ιδιοκτητών ξενοδοχείων, οι εκτιμήσεις αφορούν πληρότητα (για το β΄ εξάμηνο) σε ποσοστό <=25%, και με τους υπόλοιπους να αδυνατούν να κάνουν πρόβλεψη.
Επιβεβαιώνεται η αβεβαιότητα που επικρατεί στις τάξεις των επιχειρήσεων καθώς λόγοι όπως:

α)         τα κλειστά σύνορα,
β)         η αβεβαιότητα (υγεία),
γ)         ενδεχόμενες δυσάρεστες εκπλήξεις,
δ)         οικονομική κρίση,
ε)         προπαγάνδα και εσωστρέφεια στον τουρισμό από Κυβερνήσεις,
δεν διαμορφώνουν ένα καθαρό τοπίο τουριστικής κινητικότητας.

3.      Οι κυριότερες συνέπειες εστιάζουν στην αύξηση της ανεργίας και στις ευρύτερες επιδράσεις της οικονομικής λειτουργίας.


4.      Επιτακτική ανάγκη η προβολή του Δήμου Μετεώρων μέσω ενεργειών του Δήμου. Σε σχέση με το μοντέλο «ΗΛΙΟΣ – ΘΑΛΑΣΣΑ» απαιτείται προβολή του Δήμου στα πλαίσια του Πολιτιστικού Τουρισμού.


5.      Τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με την έρευνα, θα υποστούν τη μεγαλύτερη ζημία στο Δήμο Μετεώρων. Λόγω της φύσης λειτουργίας, οι μονάδες που παγκόσμια θα υποστούν καθίζηση, διεκδικώντας τη νίκη στο στοίχημα ΚΟΣΤΟΣ / ΥΓΙΕΙΝΗ είναι τα HOSTELS.


6.      Η καθίζηση του Τουρισμού θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ καθώς αντιπροσωπεύει ποσοστό > 30% του συνολικού, με αποτέλεσμα τη μείωση και της απασχόλησης (περίπου 1 εκατομμύριο εργαζομένους στον Τουρισμό).


7.      Η αβεβαιότητα και η έλλειψη κρατήσεων, παράλληλα με τις ακυρώσεις και το αρνητικό κλίμα διαμορφώνουν προσδοκίες μόνο για κάλυψη μέρους των δαπανών ή και πλήρη παύση λειτουργίας.


8.      Μεγάλη η σημασία της Υγείας! Συμβάλει σε όλους τους τομείς όπως Γ΄ ηλικία, τοπικό Brand, διαμορφώνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα με πυξίδα φυσικά την Υγεία!


9.      Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αιτούνται ένα ισορροπημένο και οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης για βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας. Επιπρόσθετα, η ποιότητα, η γνώση και εξειδίκευση αλλά και η ισορροπημένη ανάπτυξη της περιφέρειας του Δήμου Μετεώρων, δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους ξενοδόχους.


10.  Στην απάντηση της ερώτησης σχετικά με την απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τα στοιχεία που πρυτανεύουν, σύμφωνα με τις προθέσεις των ξενοδόχων – επιχειρηματιών, είναι η Γνώση και η Εξειδίκευση και  η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.


Με εκτίμηση,
Νικολογιάννης Σπύρος  -  MSc Οικονομολόγος Στατιστικής
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων, με έδρα την ΚαλαμπάκαΔεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.