Τελευταίες Ειδήσεις

Προκήρυξη Υποτροφιών Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων


Η Ιερά Μητρόπολις Σταγών και Μετεώρων, διά της Μητροπολιτικής Ακαδημίας Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών Αγίων Μετεώρων, επιδεικνύοντας ειδική ποιμαντική μέριμνα για τους Μαθητές και εν γένει την νεότητα της Μητροπόλεώς μας, προκηρύσσει πέντε (5) υποτροφίες προς τους Μαθητές που διαγωνίζονται κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2023-2024, οι οποίοι θα εισαχθούν σε ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η κάθε υποτροφία ισοδυναμεί με το ποσό των 3.000 ευρώ, και σκοπό έχει την κάλυψη διάφορων οικονομικών αναγκών των επιτυχόντων Μαθητών (όπως ενοίκια, σίτιση, εγκατάσταση).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι Μαθητές στις τρέχουσες πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι θα πληρούν τα κάτωθι προαπαιτούμενα κριτήρια:

1ο: διαμένουν μονίμως εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, ανεξαρτήτως του Σχολείου φοιτήσεώς τους,

2ο: έχουν γεννηθεί από 1.1.2003 και εξής,

3ο: εγγράφονται κατόπιν στο ανώτερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα εισαγωγής αυτών.

Η επιλογή των δικαιούχων που θα λάβουν την υποτροφία γίνεται με μοριοδότηση σύμφωνα με τα κάτωθι:

α. Το άθροισμα της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων κάθε Μαθητού αναλογεί σε αντίστοιχα μόρια.

β. Τα εισοδήματα των Γονεών του Μαθητού, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΡΙΑ

0€-7.999,99€

8

8.000€-15.999,99€

6

16.000€-23.999,99€

4

24.000€-31.999,99€

2

γ. Η ύπαρξη προστατευόμενων μελών στην οικογένεια του Μαθητού μοριοδοτείται με 2 μόρια ανά κάθε μέλος.

δ. Η άνω του 67% αναπηρία του Μαθητού μοριοδοτείται με 2 μόρια.

ε. Μαθητής που είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται  με 2 μόρια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Ιερά Μητρόπολη aitisi.pdf ).
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και το έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους 2023 των Γονέων του Μαθητού.
  4. Βεβαίωση από την σχολική μονάδα, που θα αναφέρει την βαθμολογία των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Μαθητού.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
  6. Βεβαίωση αναπηρίας άνω του 67% του Μαθητού (εφόσον υπάρχει).
  7. Βεβαίωση εγγραφής του Μαθητού στην Σχολή επιτυχίας του (κατατίθεται όταν είναι διαθέσιμη, ως προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας).

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 43-Καλαμπάκα) έως την 14η Αυγούστου, κατά τις πρωινές ώρες 9-12 καθημερινώς.

Πληροφορίες: τηλ. 24320 22752, e-mail: imstagon@otenet.gr, website: imstagon.gr 

         aitisi.pdf

        PROKIRIXI_AKADIMIAS.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.