Τελευταίες Ειδήσεις

Μαρίνα Κοντοτόλη: Αναχρονιστικά όρια ηλικίας στις προσλήψεις Θηροφυλάκων, μη εναρμονισμένα με το κοινοτικό δίκαιο και την αρχή της ίσης µεταχείρισης.


Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, αίτηση-αναφορά-υπόμνημα της κας Μόκκα Ευαγγελή, αναφορικά με τις προσλήψεις Θηροφυλάκων και τη διακριτική μεταχείριση που υφίστανται με τη θέσπιση μικρών ηλικιακών ορίων, αναντίστοιχων με την πραγματικότητα και το κοινοτικό δίκαιο.


Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατατέθηκε από τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, προκειμένου να απαντήσουν στη Βουλή, αν προτίθενται να εναρμονίσουν την Υπουργική Απόφαση του 2009, σχετικά με τα ηλικιακά όρια των Θηροφυλάκων.


Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο αίτημά της η κα Μόκκα, η προκήρυξη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ), για την πρόσληψη Θηροφύλακα, αναφέρει ότι «για την ηλικία το χαμηλότερο έτος είναι το 21ο και το μεγαλύτερο το 35ο και για όσους έχουν τριετή προϋπηρεσία το 40ο έτος». Όταν, όμως,  το δικαίωμα ψήφου άρχεται στα 17 έτη και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 67, τα όρια αυτά είναι το λιγότερο αναχρονιστικά.


Είναι προφανές ότι η θέσπιση κατώτατων και ανώτατων ηλικιακών ορίων, χωρίς ειδική αιτιολόγηση, ως κριτήριο διαφορετικής µεταχείρισης πρέπει να είναι ανάλογη και αναγκαία. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να προκύπτει σαφέστατα και ειδικά ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό, λιγότερο αυστηρό µέσο πέραν της χρήσης της ηλικίας για την επίτευξη του σχετικού επιδιωκόµενου θεµιτού στόχου, ενώ παράλληλα, πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι το µέσον που χρησιµοποιείται πραγµατικά εκπληρώνει τον επιδιωκόµενο σκοπό.


Καλούνται, επομένως, οι κ.κ. Υπουργοί να επανεξετάσουν τα ηλικιακά όρια της 103351/2412/9-7-2009 Υπουργικής Απόφασης και να τα εναρμονίσουν σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, διασφαλίζοντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης.


 Ακολουθεί ολόκληρη η Αναφορά:


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για:

  1. Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας
  2. Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Άρση ηλικιακών ορίων, ίση μεταχείριση στις προσλήψεις θηροφυλάκων».

Η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, έχοντας υπόψη της την από 11-3-2024 αίτηση-αναφορά-υπόμνημα της κας Μόκκα Ευαγγελή, το καταθέτει ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλώντας τους να απαντήσουν στη Βουλή πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν τη διακριτική μεταχείριση λόγω θέσπισης ηλικιακών ορίων στην πρόσληψη θηροφυλάκων, ως αντίθετη με την ελληνική έννομη τάξη και συγκεκριμένα με την αρχή της ίσης µεταχείρισης  στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Στο έγγραφό της, η κα Μόκκα Ευαγγελή, αναφέρει μεταξύ άλλων:

  • Πρόσφατα τελείωσα με άριστα τα Δημόσια ΙΕΚ Γρεβενών της Ειδικότητας «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» και την εξάμηνη πρακτική εξάσκηση σε ένα από τα πιο παραγωγικά Δασαρχεία της χώρας μας (Διεύθυνση Δασών Γρεβενών).
  • Ύστερα, από την με αριθ.219/12-2-2024 Προκήρυξη της ΣΤ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ), για την πρόσληψη ενός Θηροφύλακα που θα διατεθεί στις αρμοδιότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης, έστειλα όλα τα δικαιολογητικά μου στην ΚΟΜΑΘ/Θεσσαλονίκη, όπως απαιτούσε και η Προκήρυξη.
  • Με έκπληξη διαπίστωσα ότι η παραπάνω προκήρυξη για τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρει ότι «για την ηλικία το χαμηλότερο έτος είναι το 21ο και το μεγαλύτερο το 35ο και για όσους έχουν τριετή προϋπηρεσία το 40ο έτος».
  • Τα όρια ηλικίας είναι Αντι-Συνταγματικά, διότι το Σύνταγμά μας αναφέρει ρητά ότι «όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν τα ίσα δικαιώματα για την εύρεση εργασίας».
  • Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το παραπάνω Νομικό Πλαίσιο της Θήρας (και η παραπάνω 103351/2412/9-7-2009 Υπουργική Απόφαση) και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανώτερα όρια ηλικίας πρόσληψης των Θηροφυλάκων.

 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες.

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2024

 

Ακολουθεί το έγγραφο της κας Μόκκα Ευαγγελή.

 

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Κοντοτόλη Μαρίνα

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της κ. Μόκκα Ευαγγελή Κάτοικος Γρεβενών

 

Γρεβενά, 11-3-2024

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(υπόψη Υπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη) Λ. Μεσογείων -10192 Αθήνα

Email : secmin@ypen.gr

info@gov.ypen.gr

 

ΘΕΜΑ : Αίτημά μου για νέα τροπολογία για          αύξηση του ορίου ηλικίας των Θηροφυλάκων της Ελληνικής Επικράτειας»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ονομάζομαι Ευαγγελή Μόκκα του Ιωάννη και πρόσφατα (2022 έως 2023) τελείωσα με άριστα τα Δημόσια ΙΕΚ Γρεβενών της Ειδικότητας «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» και την εξάμηνη πρακτική εξάσκηση σε ένα από τα πιο παραγωγικά Δασαρχεία της χώρας μας (Διεύθυνση Δασών Γρεβενών). Εκκρεμεί μόνο η Πιστοποίηση (την οποία ευελπιστώ να ολοκληρώσω όταν με καλέσουν στο προσεχές έτος).

Ο λόγος μου για την εξειδίκευση μου είναι ότι αγαπώ υπερβολικά τα ζώα, το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας και ορνοθοπανίδας. Όνειρό μου είναι να ενταχθώ στο σώμα των Θηροφυλάκων και είναι η κύρια αιτία για τις ανάλογες σπουδές μου (βλέπε συνημμένο δισέλιδο βιογραφικό μου σημείωμα).

Ύστερα, από την με αριθ.219/12-2-2024 Προκήρυξη της ΣΤ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ), για την πρόσληψη ενός Θηροφύλακα που θα διατεθεί στις αρμοδιότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης, έστειλα όλα τα δικαιολογητικά μου στην ΚΟΜΑΘ/Θεσσαλονίκη, όπως απαιτούσε και η Προκήρυξη ( Α.Π. 443/4-3-2024 αίτησή μου).


Στην παραπάνω προκήρυξη της ΚΟΜΑΘ αναφέρεται ότι λαμβάνεται υπόψη το Νομικό Πλαίσιο Θήρας σύμφωνα με την 103351/2412/9-7-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009).

Όμως, με έκπληξη διαπίστωσα ότι η παραπάνω προκήρυξη για τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρει ότι «για την ηλικία το χαμηλότερο έτος είναι το 21ο και το μεγαλύτερο το 35ο και για όσους έχουν τριετή προϋπηρεσία το 40ο έτος». Νομίζω, ότι αυτά τα όρια ηλικίας είναι Αντι-Συνταγματικάδιότι το Σύνταγμά μας αναφέρει ρητά ότι «όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν τα ίσα δικαιώματα για την εύρεση εργασίας». Τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες Ηπείρους (Ασία, Αφρική, Αυστραλία, Αμερική) τα ανώτερα όρια ηλικίας πρόσληψης των Θηροφυλάκων είναι πολύ μεγαλύτερα (και σε πολλά Κράτη έως και 65 τη).

Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το παραπάνω Νομικό Πλαίσιο της Θήρας (και η παραπάνω 103351/2412/9-7-2009 Υπουργική Απόφαση) και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανώτερα όρια ηλικίας πρόσληψης των Θηροφυλάκων, διότι είναι αναχρονιστικό, έγινε πριν από 14 έτη και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα σημερινά Ευρωπαϊκά Πλαίσια για την Διαχείριση της Άγριας Πανίδας.

Επίσης, υπάρχουν πολλά σχετικά έγγραφα και απόψεις από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς (Κυβερνητικούς ή μη, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες όπως η ΚΟΜΑΘ, Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις προστασίας άγριας πανίδας, κλπ) για την αύξηση του ορίου ηλικίας πρόσληψης των Θηροφυλάκων (έως και 65 έτη).

Κ. Υπουργέ, παρακαλώ να ενεργήσετε άμεσα και να ΕΙΣΗΓΗΘΕ|ΙΤΕ θετικά (ως αρμόδιος Υπουργός) προς ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την αύξηση των ορίων ηλικίας των Θηροφυλάκων σε ολόκληρη την επικράτειας της χώρας μας (τουλάχιστον έως τα 60 έτη και για τα δύο φύλλα/άνδρες και γυναίκες).

Ευελπιστώ, ότι θα γίνει αποδεκτό το παραπάνω Αίτημά/Αναφορά μου και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με Ιδιαίτερη Τιμή

 

 

Μαρίνα Κοντοτόλη
Βουλευτής Τρικάλων | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομικών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.