Τελευταίες Ειδήσεις

Κατεπείγουσες συνεδριάσεις ΔΣ και ΔΕ

 


πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε από αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/23, και τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) (πλέον ΥΠ.ΕΣ. εγκ.98/8182/26.01.2024) όπως ισχύουν,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η/2024 δια περιφοράς, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-06-2024  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 96,6 MW στις θέσεις «ΚΕΔΡΟΣ», «ΚΥΝΗΓΟΣ», «ΝΕΡΑΙΔΑ», «ΚΑΛΤΣΑ», «ΤΡΙΓΓΙΑ», στις Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ & ΑΙΘΗΚΩΝ των ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΠΥΛΗΣ της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας με φορείς τις «GREEN VELOCITY 2 M.I.K.E.» και «GREENFIELD WIND M.I.K.E.».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, ήτοι της καταληκτικής προθεσμίας  που τίθεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (έως 7 Ιουνίου) για τη διατύπωση γνωμοδότησης επ΄αυτού.

 

 Σημείωση: Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί της εισήγησης  από την αρμόδια υπηρεσία.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του Σώματος, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email της Ελισάβετ Μανώλη (vmanoli@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

   Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240.

                                

                               Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκληση

 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η/2024  δια ζώσης έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπάκας  στις 7 Ιουνίου  2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΠΕΝΤΕ (5) ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 96,6 MW στις θέσεις «ΚΕΔΡΟΣ», «ΚΥΝΗΓΟΣ», «ΝΕΡΑΙΔΑ», «ΚΑΛΤΣΑ», «ΤΡΙΓΓΙΑ», στις Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ & ΑΙΘΗΚΩΝ των ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΠΥΛΗΣ της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας με φορείς τις «GREEN VELOCITY 2 M.I.K.E.» και «GREENFIELD WIND M.I.K.E.».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, ήτοι της καταληκτικής προθεσμίας που τίθεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (έως 7 Ιουνίου) για τη διατύπωση γνωμοδότησης επ΄αυτού.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.