Τελευταίες Ειδήσεις

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς του Δήμου Μετεώρων


  «Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς του Δήμου Μετεώρων». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48. Β) Η από 10/06/2024 αίτηση της ΜΗΤΣΙΑΔΗ Σταυρούλας του Χρήστου. Γ) Το υπ΄αριθμ: 5602/24/1205701 από 11/06/2024 εισηγητικό έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με το οποίο συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο περιοχής ευθύνης της όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών σε οδούς του Δήμου Μετεώρων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο - Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Τετάρτη 12/06/2024 και κατά τις ώρες από 07:30΄ έως 09:30΄, στην οδό Μασούτα και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Τρικάλων έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Χατζηπέτρου, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών. - Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού. - Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. - Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, καθώς και τον υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. Ά ρ θ ρ ο 3ο - Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 2) κα ΜΗΤΣΙΑΔΗ Σταυρούλα. 3) ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 4) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 5)ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε-ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ. 6) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 7) Ε.Κ.Α.Β - Γ.Ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 8) ΔΙ.Π.Υ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Π.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 9) Κ.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣq

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.