Τελευταίες Ειδήσεις

Θανάσης Λιούτας: Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000 για ελεύθερους επαγγελματίες και έως 10.000 ευρώ για αγρότες


Υπεγράφη πριν λίγες εβδομάδες η σχετική υπουργική απόφαση, και πλέον οι συμπολίτες μας, τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη προς τον e- ΕΦΚΑ έως 30.000 ευρώ, όσο  και αγρότες και κτηνοτρόφοι μας, με χρέη έως 10.000 ευρώ, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Για τη συγκεκριμένη πολιτική, ο Θανάσης Λιούτας κινήθηκε αποφασιστικά ήδη από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία. Ο Τρικαλινός Βουλευτής είχε λάβει την πρωτοβουλία να ζητήσει την αύξηση του ορίου των ασφαλιστικών οφειλών ώστε να «βγουν στη σύνταξη» οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, και είχε πραγματοποιήσει επ’ αυτού συνεχείς και εκτενείς συναντήσεις εργασίας, με όλους τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πεπεισμένος, ο κ. Λιούτας, για την αναγκαιότητα και την ορθότητα της συγκεκριμένης πολιτικής παρέμβασης, είχε μιλήσει και κατ’ ιδίαν σχετικά με τον Πρωθυπουργό.

Με γνώση της εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας που το μέτρο αυτό θα είχε στην κοινωνία, οι παρεμβάσεις του υπήρξαν συντονισμένες και οι προσπάθειές του τελεσφόρησαν με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο.

«Είναι μια πολιτική εξέλιξη με καθοριστικό κοινωνικό αποτύπωμα», σημειώνει ο Θανάσης Λιούτας, τονίζοντας συγχρόνως ότι «απεγκλωβίζονται από το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει χιλιάδες συμπολίτες μας».

Ακολουθούν σχετικές οδηγίες που εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρυθμιση.

«Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ,

β) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του,

γ) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης και

δ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει, αν οι οφειλές του ασφαλισμένου υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση που οι οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, η συνταξιοδοτική πράξη εκδίδεται και η σύνταξη καταβάλλεται.

Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, τότε:

α) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, αλλά όχι τις 30.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ, αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.

β) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ή τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης.

Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ ποσό οφειλής συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.

Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά και των 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

Μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος ποσού, για την εναπομένουσα οφειλή εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.