Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

1.   Περί υποβολής πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & Διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ τους ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ_VΙ» με Κωδ. Πρόσκλησης: Π86_35 ΦΚ_6.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.