Τελευταίες Ειδήσεις

Σεισμός στα εργασιακά: Τέλος το πενθήμερο - Έρχεται η 6ήμερη εργασία


Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νόμος Γεωργιάδη για την εξαήμερη εργασία, η εφαρμογή της οποίας θα συνδυαστεί με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.


 Συγκεκριμένα, ο νόμος 5053/23 προέβλεπε την έναρξη της εξαήμερης εργασίας για τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα αμείβονται επιπλέον για την έκτη μέρα με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία, ενώ θα δικαιούνται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.


Σύμφωνα με τον νόμο, η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.  Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.


Συνθήκες, όροι και αμοιβές της εξαήμερης εργασίας


Εκτός από τα προαναφερόμενα, οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες ∆ευτέρα έως και Σάββατο επί 24 ώρες με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου -σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας- να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, πρέπει:


-Να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.


-Να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά µια συγκεκριμένη περίοδο.


Σε περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθηµέρου (00.00-06.00),  επ’ ουδενί επιτρέπεται η απασχόλησή τους 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.


Εκτός των ιδιωτικών επιχειρήσεων, έκτη μέρα μπορούν να απασχοληθούν εργαζόµενοι σε ΟΤΑ, ∆ΟΥ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ και άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου τοµέα, που σχετίζονται µε εξυπηρέτηση κοινού.


Τουρισμός


Η απόφαση για κατ’ εξαίρεση εξαήμερη εργασία από τις επιχειρήσεις με πενθήμερη, θεωρήθηκε από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο ως αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού, σε συνθήκες αυξημένης παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά και στον Τουρισμό, οι οποίες απαιτούν περισσότερο εξειδικευμένα χέρια απ’ ότι οι άλλοι παραγωγικοί τομείς.


Μέχρι τώρα, η εξαήμερη απασχόληση γίνεται με τη συναίνεση του εργαζόμενου και φυσικά και μέσα στο πλαίσιο του νόμου με τις κατάλληλες αμοιβές και προσαυξήσεις στο ημερομίσθιο. Πάντως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποκαταστήσουν σύντομα την πενθήμερη εργασία.


ΕΡΓΑΝΗ και Κάρτα Εργασίας


Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα πρέπει να προσαρμοστεί το ανάλογο λογισμικό τόσο για την εξαήμερη εργασία, όσο και για την Κάρτα Εργασίας  εστιάζονται στο πώς μπορεί να αποδειχτεί ο ακριβής χρόνος απασχόλησης όταν ο εργαζόμενος πραγματοποιεί (λόγω της φύσης του επαγγέλματός του) εξωτερικές εργασίες.


 Σε αυτό το πλαίσιο, η απολογιστική δήλωση του ψηφιακού ωραρίου μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία των εργοδοτών από πιθανές άδικες κυρώσεις και πρόστιμα στο μέλλον. Από την 1η Ιουλίου θα παρέχεται η δυνατότητα μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ να υποβάλλονται τα ψηφιακά ωράρια ακόμα και απολογιστικά, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον που έγινε η σήμανση στην ψηφιακή κάρτα.


Έτσι, δεν θα χρειάζεται να προδηλώνεται η υπερωρία, ή οι όποιες ανάγκες πρόσθετης απασχόλησης, αφού πολλές φορές δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη από τους εργοδότες ότι θα χρειαστούν.


Οι όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις υπάρξουν στην τελική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, πρόκειται να προκύψουν μέσα από νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί, θα κωδικοποιείται με μεγαλύτερη σαφήνεια η χρήση της Κάρτας με τρόπο πιο απλό, πιο λειτουργικό, που θα προκαλεί λιγότερη ταλαιπωρία σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους.


Παραδείγματα


Για παράδειγμα, εργαζόμενος που εργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και εκτάκτως χρειάζεται να εργαστεί και το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, το Σάββατο θα πληρωθεί με το επιπλέον 40%, χωρίς να λάβει πρόσθετη μέρα ανάπαυσης.


Άλλος εργαζόμενος εργάζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Παρασκευή έχει νόμιμη άδεια απουσίας και το Σάββατο προγραμματισμένη εργασία. Το Σάββατο θα πληρωθεί το ημερομίσθιό του προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς να λάβει επιπλέον μέρα ανάπαυσης.


Να σημειωθεί ότι εκτός των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 6η μέρα μπορούν να απασχοληθούν εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, ΔΟΥ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα που σχετίζονται με εργασίες που εξυπηρετούν το κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.