Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας


Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018,  β)  την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και γ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 3η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 19  του μηνός  Μαρτίου 2024,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 2.45  μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Περί αναγκαιότητας καθαρισμού υδραυλάκων και πρόσληψης

υδρονομέων ενόψει νέας αρδευτικής περιόδου.                                             

2.   Αίτηση κατοίκων της οδού Αντωνίου Καλοστύπη (περί μονοδρόμησης της οδού).

3.   Αίτηση του Σακελλαρίδη Λεωνίδα του Αλέξανδρου (άδεια τοποθέτησης  κιγκλι-        δωμά­των).

4.   Αίτηση του Τρέλλη Γεωργίου του Βασιλείου (χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου από γκαράζ).

5.   Αίτηση του Ντόβα Αθανασίου του Κων/νου (έγκριση άδειας τοποθέτησης κώνων στην είσοδο του πάρκινγκ του ξενοδοχείου).

                      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                               Σινάνης  Αθανάσιος                                                                          

   

 

 

    Πίνακας αποδεκτών

1. Ματαράγκα Χριστίνα

2. Μπάκας Γεώργιος

3. Μαραγγιανού-Τάκου Κων/να

4. Νικολογιάννης Σπυρίδων

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.