Τελευταίες Ειδήσεις

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων κατά την τέλεση του 15ου Ημιμαραθώνιου δρόμου «ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ»


 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων κατά την τέλεση του 15ου Ημιμαραθώνιου δρόμου ¨ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ¨ και αγώνων δρόμου (5 και 1χλμ) αντοχής και ημιαντοχής στις πόλεις των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, την Κυριακή 10/03/2024». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροπ. κι ισχύει με το Άρθρο 43 του Ν.4784/2001 και τις διατάξεις των άρθρων 56Α έως και 56Ε του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», ως αυτές τροπ. και ισχύουν. Β) Την από 16/01/2024 έγκριση τέλεσης του αγώνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Γ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32/2024 από 17/02/2024 αίτηση του ΓΙΟΝΤΖΗ Βύρων προέδρου του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων. Δ) Την υπ’ αριθ. 48/2024 από 09/02/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων. Ε) Την υπ’ αριθ. 286/2024 (Αρ. πρωτ. 7571) από 12-02-2024 Απόφαση Άδειας τέλεσης αγώνα της Διεύθυνσης Παιδείας-Πολιτισμού & Αθλητισμού/Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων. ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 104/2024 (Αρ. πρωτ. 2928) από 28-02-2024 Απόφαση Άδειας τέλεσης αγώνα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Τουρισμού-Αθλητισμού-Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Μετεώρων. Ζ) Την υπ’ αριθμ. 5602/24/485230 από 06/03/2024 αναφορά του Τ.Τ. Τρικάλων με την οποία συνηγορεί και προτείνει – εισηγείται τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η) Την υπ’ αριθμ. 5605/24/492303 από 07/03/2024 αναφορά του Α.Τ. Μετεώρων με την οποία συνηγορεί και προτείνει – εισηγείται τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αναγραφόμενων στο θέμα αγώνων, καθώς και την εξυπηρέτηση του προσερχόμενου για την παρακολούθηση αυτών, κοινού : ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Κυριακή 10/03/2024 και κατά τις ώρες 08:30΄ έως 14:30΄, τμηματικά κι ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα, μόνο κατά τη διάρκεια διέλευσης των αθλητών που συμμετέχουν στο 15ο Ημιμαραθώνιο δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος», καθώς και στον αγώνα δρόμου του ενός (1) και των πέντε (5) χλμ. στις κάτωθι οδούς του Δήμου Τρικκαίων, Μετεώρων αλλά και της Π.Ε. Τρικάλων αντίστοιχα, ως ακολούθως: Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: α) Στην Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (από κυκλικό κόμβο οδού Καλαμπάκας (ΟΑΕΔ) έως την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων πόλεως Καλαμπάκας). β) Στο βοηθητικό (παράδρομο) δρόμο της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων [(από τη διασταύρωση των Αγίων Θεοδώρων έως τον κυκλικό κόμβο οδού Καλαμπάκας (ΟΑΕΔ)]. Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ώρες 08:30 έως 11:30 στις παρακάτω οδούς της πόλεως της Καλαμπάκας: α) Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της πλατείας Δημαρχείου και την οδό Πίνδου. β) Στην οδό Περικλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Κονδύλη. γ) Στην οδό Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Κονδύλη. δ) Στην οδό Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Χατζηπέτρου. ε) Στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων. στ) Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Τρικάλων και Θ. Οικονόμου. ζ) Στην οδό Αγίου Στεφάνου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Τρικάλων και Ζ. Ψύρρα και η) Στην οδό Π. Μελά. Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 08:30 έως 14:30 ώρα, τμηματικά και ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκδηλώσεων στις κάτωθι οδούς της πόλεως των Τρικάλων: α) Στην οδό Καλαμπάκας (από ύψος κυκλικού κόμβου οδού Καλαμπάκας (ΟΑΕΔ) έως ύψος οδού Ηπείρου). β) Στην οδό Ηπείρου (από ύψος οδού Καλαμπάκας έως ύψος οδού Κουτσομηλίων). γ) Στην οδό Στρ. Σαράφη (από ύψος οδού Κουτσομηλίων έως την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου -Κεντρική Πλατεία Τρικάλων). δ) Στην οδό Ερμού (από ύψος οδού 25ης Μαρτίου έως ύψος οδού Στρ. Σαράφη). ε) Στην οδό Γεροδήμου Σταθά (από ύψος οδού Μετεώρων έως ύψος οδού Καλαμπάκας). στ) Στην οδό Αμαλίας (από ύψος οδού Νέλσωνος έως ύψος οδού Στρ. Σαράφη). Ά ρ θ ρ ο 2ο - Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και την απαγόρευση στάθμευσης στην ενταύθα οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από τη δ/σή με την οδό Σατωβριάνδου έως και τη δ/σή της 21ης Αυγούστου με την οδό Β. Τσιτσάνη, την 10/03/2024 και από ώρα 08:00΄ έως πέρατος των αγώνων. Ά ρ θ ρ ο 3ο - Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το Τ.Τ. Τρικάλων και το Α.Τ Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. - Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. Ά ρ θ ρ ο 4ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από το Διοικητή του Τ.Τ. Τρικάλων και του Α.Τ. Μετεώρων, σε συνεργασία με τους διοργανωτές και συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 5ο - Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 6ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι: 1) Τ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 2) Α.Τ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 3) ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 4) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε. 5) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 6) ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 7) ΑΣΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 8) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9) Π.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 10) Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Κ.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 11) Ε.Κ.Α.Β. 12) Γ.Ε.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΓΡ.ΕΝΗΜ. ΔΗΜ/ΦΩΝ. 13) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T 44. 14) ΛΟΙΠΕΣ Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.