Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η ΔΚ Κλαμπάκας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018,  β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 2η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 13  του μηνός  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 2.45  μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αντιπυρική προστασία και αξιοποίηση περιαστικών δασών Προφήτη Ηλία και παρυφών βράχων Μετεώρων της πόλης της Καλαμπάκας.

2.   Ψηφιακή αποτύπωση υδραυλάκων  Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας.

3.   Αίτηση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (παραχώρηση Βλαχάβειου κλειστού γυμναστηρίου).

4.   Αίτηση του συλλόγου «Δρομέων Τρικάλων» (παραχώρηση πλατείας Ρήγα     Φεραίου για την διεξαγωγή του αγώνα Δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος»).

5.   Αίτηση της Βαΐου Αγγελικής  (σύνδεση αγρού με το δίκτυο ύδρευσης).

 

      

                                                    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                      Σινάνης  Αθανάσιος                                                                          

   

 

 

    Πίνακας αποδεκτών

1. Ματαράγκα Χριστίνα

2. Μπάκας Γεώργιος

3. Μαραγγιανού-Τάκου Κων/να

4. Νικολογιάννης Σπυρίδων

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.