Τελευταίες Ειδήσεις

Αυτοί είναι οι 4 ειδικοί συνεργάτες του Δημάρχου Μετεώρων


Με την υπ’ αρ. 41/1134/1.2.2024 απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων Ν. Τρικάλων, προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.):

• Ο Ευθύμιος Μπαντέκας του Βασιλείου, πτυχιούχος Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Επιστημονικός Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα πληροφορικής και προγραμματισμού.

Επίσης, ο ανωτέρω ως Επιστημονικός Συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, σε Θέματα Πληροφορικής και Προγραμματισμού, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα του προαναφερθέντος τομέα της δραστηριότητάς του, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς του, ήτοι στα Θέματα Πληροφορικής και Προγραμματισμού, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που θα του ανατεθεί από το Δήμαρχο.

• Ο Νεκτάριος Λαγούδης του Δημητρίου, πτυχιούχος ΠΕ Νομικών, ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για Νομικά Θέματα.

• Ο Χρήστος Ζώρος του Νικολάου, πτυχιούχος ΠΕ Ιστορίας, ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού.

• Η Θεοδώρα Μελέτη του Χρήστου, πτυχιούχος ΠΕ Γεωλόγων, ως Επιστημονική Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος.

Επίσης, η ανωτέρω ως Επιστημονική Συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων της σε Θέματα Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα του προαναφερθέντος τομέα της δραστηριότητάς της, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς της, ήτοι σε Θέματα Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που θα της ανατεθεί από το Δήμαρχο.

Για την πρόσληψη των ανωτέρω θα υπογραφούν ειδικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τις οποίες θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.