Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει το ΔΣ Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 18-01-2024  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.-Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Μετεώρων  (ΔΕΥΑΜ).

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

2.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

3.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

4.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μετεώρων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

5.-Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Μετεώρων έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

6.-Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Μετεώρων έτους 2024. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

7.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

8.-Ορισμός μελών για τη  σύσταση της Επιτροπής Αθλητισμού για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μαγκούρα Πηνελόπη

9.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως  μέλη:

Α. Της Επιτροπής ορισμού του τιμήματος για την εκμίσθωση εκποίηση των ακινήτων και κινητών του Δήμου.

Β. Της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση των ακινήτων και κινητών του Δήμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

10.-Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ρουστάνης Αθανάσιος

11.-Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκας  Νικόλαος

12.-Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής:  Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

13.-Αίτημα του Μέλλιου Αθανασίου περί λύσης συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΙ της Δημοτικής Κοινότητας  Οξύνειας, λόγω απαλλοτρίωσής του από την Ε65.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

14.-Αίτημα του Λάμπρου Ζιώγου περί παράτασης της μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Βουτάδες» της Δημοτικής Κοινότητας  Ξηροκάμπου, λόγω βιολογικής καλλιέργειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

15.-Αίτημα του Γκουργκούλια Ιωάννη περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΛΕΦΤΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδέας, λόγω βιολογικής καλλιέργειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

16.-Έκφραση απόψεων περί απαγορεύσεων βοσκής στο πλαίσιο διαχειριστικής μελέτης του Μοναστηριακού δάσους «Καναλάκι» περιόδου 2024-2028.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

17.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοπράτησης δύο αγροτεμαχίων στη Δ. Κοινότητα Κακοπλευρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

18.- Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Ισότητας 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα–Νάνη Ευαγγελία

19.-Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκπροσώπου για το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

 

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.