Τελευταίες Ειδήσεις

Ιρλανδική διάβαση-Γιατί αλλού και όχι στην Διάβα;


Ιρλανδική διάβαση στον Αγιόκαμπο – Κατασκευάστηκε δίπλα στην γέφυρα στο ρέμα

Ιρλανδική διάβαση κατασκευάστηκε σε απόσταση πε­ρίπου δέκα μέτρων από τη νέα γέφυρα που γίνεται στο ρέμα «Πουρί» του Αγιοκάμπου και από μέρα σε μέρα αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία, ώστε να βοηθηθούν μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές της περιοχής Σωτηρίτσας που εδώ κι αρκετό καιρό, ερ­χόμενοι από Αγιά, έπρεπε να κάνουν μια μεγάλη πα­ράκαμψη για να φτάσουν στις οικίες τους λόγω των εργασιών στη γέφυρα. Επίσης, με αυτή τη διάβαση εκτιμάται πως θα ελαφρυνθεί αρκετά η μεγάλη κίνηση που υπάρχει τώρα κατά τους θερινούς μήνες στην κεντρική είσοδο του Αγιοκάμπου.

Το πράσινο φως για την έγκριση της μελέτης εκτροπής της κίνησης μέσα από την ιρλανδική πλέον διάβαση δόθηκε στις 6 Ιουλίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δή­μου Αγιάς. Η απόφαση, που ελήφθη ομόφωνα, βασίστηκε στο ότι μετά το κλείσιμο του δρόμου για την κατασκευή της γέφυρας, κι αφότου ξεκίνησε η καλο­καιρινή περίοδος, διαπιστώθηκε ότι η κίνηση και η διέλευση των οχημάτων στην παραλιακή ζώνη Αγιο­κάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας μέσω μόνο του οικι­σμού Αγιοκάμπου ήταν και είναι πολύ μεγάλη και αυξάνεται συνεχώς κατά την τωρινή υψηλή περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου, με αποτέλεσμα να δημιουρ γείται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. Κατόπιν αυ­τού, δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής μιας ιρ­λανδικής διάβασης δίπλα από την κατασκευή της νέας γέφυρας για την αποκατάσταση της σύνδεσης του οι­κισμού της Σωτηρίτσας με το τοπικό οδικό δίκτυο. Με τη διενεργούμενη παράκαμψη εκτιμάται σαφώς ότι θα αποκατασταθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία στον οικισμό της Σωτηρίτσας, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών όπου υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, και όσο διαρκέσει η κατασκευή της νέας γέ­φυρας. 0 ανάδοχος του έργου, μάλιστα, υπέβαλλε στον Δήμο Αγιάς την τεχνική έκθεση μελέτης εργο ταξιακής σήμανσης του έργου, η οποία εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα, λοιπόν με την εν λόγω μελέτη εκτροπής, λίαν συντόμως, η κίνηση των οχημάτων που διέρ­χονται από την επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιάς – Αγιο­κάμπου με κατεύθυνση προς τον οικισμό Σωτηρίτσας θα διέρχονται μέσω της νεοκατασκευασθείσας ιρλαν­δικής διάβασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά τη διάρκεια τυχόν έντονων βροχοπτώσεων, όπου η βατότητα στην ιρλανδική διάβαση θα διακόπτεται.

ΠΑΤΙ …ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ

Ιρλανδικές ονομάζονται πρόχειρες διαβάσεις που γίνονται για να εξυπηρετούνται τα οχήματα σε χειμάρρους χωρίς να δαπανώνται χρήματα για πολυέξοδη κατασκευή μεγάλης γέφυρας.

Οι ιρλανδικές διαβάσει δεν πρέπει να διασχίζονται όταν ο καιρός είναι βροχερός ή όταν για οποιοδήποτε λόγο αρχίζει ο χείμαρρος να γεμίζει έστω και το κα­λοκαίρι (πχ μπουρίνια).

Ονομάστηκαν έτσι επειδή στον αγγλοϊρλανδικό πόλεμο οι Ιρλανδοί είχαν τέτοιες διαβάσεις που οι Βρε­τανοί δεν ήξεραν ότι υπήρχαν, καθώς όταν έβρεχε έστω και λίγο, η διάβαση σκεπαζόταν και γινόταν αό­ρατη, οπότε πίστευες ότι εκεί δεν υπήρχε πέρασμα να διαβείς τον ποταμό.

Πηγή: Ελευθερία (Ν. Γουργιώτης)

Η άγνωστη Ιρλανδική διάβαση του Πηνειού


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.