Τελευταίες Ειδήσεις

Τρεις επιστημονικούς και δύο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμος Μετεώρων


Τρεις επιστημονικούς και δύο ειδικούς συνεργάτες πρόκειται να προλάβει ο Δήμος Μετεώρων το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι:

1. Μία θέση Επιστηµονικού Συνεργάτη σε θέµατα Πληροφορικής και Προγραµµατισµού

2. Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σε νοµικά θέµατα

3. Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέµατα Τουρισµού και Πολιτισµού

4.Μία θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη σε θέµατα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

5. Μία θέση Επιστηµονικού Συνεργάτη για την προώθηση δράσεων σε θέµατα του τοµέα της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος.

Η πλήρωση της κάθε θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του ∆ηµάρχου, κατάλληλο.

Μπορεί να γίνει και µε απόσπαση από ∆ήµο ή άλλη ∆ηµόσια υπηρεσία. Ο/Η Ειδικός/ή Συνεργάτης και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις θα υπογράψουν σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τη θητεία της δηµοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήµατα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.