Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικής ΚοινότηταςΣύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 1η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 17 του μηνός  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 2.30  μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού κέντρου  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση της εταιρείας «Ελληνικές υπεραγορές Σκλαβενίτης» (τοποθέτηση πλαστικών κώνων).

2.   Αίτηση της Κατσαρού Ανθής (παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Πλάτωνος 2).

3.   Αίτηση του Πάντου Δημητρίου (οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ασθενοφόρου ή ιατρού, επί της οδού Δημ. Γκέκα 4).

 

      

                                                      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                      Σινάνης  Αθανάσιος                                                                          

   

 

 

    

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.