Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα ΚαλαμπάκαςΣύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),

γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 10η τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 28 του μηνός  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 2.00  μ.μ.  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Αίτηση του «Hotel Rex» (οριοθέτηση χώρου στάθμευσης).

2.    Αίτηση του  Μπλαντή Κωνσταντίνου (κλάδεμα επικίνδυνων πλατάνων).

3.    Περί αποξήλωσης μη χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής παροχής δημοτικού κτίσματος.

 

      

                                                      Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                              

                                                                     

 Σινάνης  Αθανάσιος       

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.