Τελευταίες Ειδήσεις

«Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Οδικό Δίκτυο του Δήμο Μετεώρων


 «Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Οδικό Δίκτυο Εδαφικής Αρμοδιότητας της Δ.Α. Τρικάλων και ειδικότερα στον Δήμο Μετεώρων, στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμπελίων – Χρυσομηλιάς. Διακοπή κυκλοφορίας». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5605/ 23/2226190 από 04/11/2023 εισηγητική αναφορά του Α.Τ. Μετεώρων. Γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Δ) Την έξαρση έντονων καιρικών φαινομένων και τα προϊόντος χρόνου αποτελέσματα αυτών στο οδικό δίκτυο Δήμου Μετεώρων και Ε) με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση συνθηκών πλήρους οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας του συνόλου των χρηστών των οδών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο - Ένεκα πρόκλησης υλικών ζημιών σε τμήμα του οδικού δικτύου Δήμου Μετεώρων και δη στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμπελίων – Χρυσομηλιάς, τη διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας της εν λόγω οδού, από την 12:00 ώρα της σήμερον Σαββάτου 04/11/2023, μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων κι αποκατάσταση των προκληθεισών φθορών εν λόγω οδού. Ά ρ θ ρ ο 2ο - Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. έως και την έκδοση σχετικής οίκοθεν απόφασης περί της άρσης διακοπής κυκλοφορίας . Ά ρ θ ρ ο 3ο - - Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο - - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : 1.- Α.Τ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Για ενέργεια) 2.- ΓΕ.Π.Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3.- ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Δ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 4.- R/T ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ-44. 5.- κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 6.- Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 7.- ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 8.- Δ.Ε.Η , Ο.Τ.Ε & Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 9.- ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε. 10.- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 11.- Π.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Π.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.- Ε.Κ.Α.Β.- Γ.Ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 13.- ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.