Τελευταίες Ειδήσεις

Άρση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

 «Άρση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω του έργου: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Ε- 65 S3, 144+000-Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ UP KO56 (Χ.Θ.149+523,91) - (Α/Κ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Χ.Θ. 149+523) σε περιοχές ευθύνης της Δ.Α. Τρικάλων». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.
- Έχοντας υπόψη: (Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014 (Β) Το υπ’ αριθμ. CC/Χ/CO/T311N/PRO39088/GM/gk από 01-11-2023 έγγραφο κοινοπραξίας «Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδας Ε65». (Γ) Τις υπ’ αριθμ.: 42Α/2022 από 14/12/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΧ946ΜΤΛΒ-Ω2Λ) & 129/2023 από 24/06/2023 (ΑΔΑ: 61ΞΕ46ΜΤΛΒ-ΚΑΔ) αποφάσεις προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Δ.Α. Τρικάλων. (Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/2236944 από 06/11/2023 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην άρση των επιληφθεισών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. - 2 - (Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση των χρηστών των οδών στην περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο -Την άρση των επιβληθεισών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπου είχαν πραγματοποιηθεί επί της Επαρχ. Οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Οξύνειας Καλαμπάκας με το 37ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων - Μουργκανίου - Γρεβενών και συγκεκριμένα από το 0,200 km σημείο από την εν λόγω διασταύρωση και για μήκος 180μ. σε αμφότερες τις κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω κατασκευασμένης προσωρινής παρακαμπτήριας οδού επί της υφιστάμενης ΚΟ56 (Χ.Θ.149+523,91) και είχαν τοποθετηθεί πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, ένεκα πέρατος των απαιτούμενων εργασιών και πλήρους αποκατάστασης στο εν λόγω οδικό δίκτυο. Ά ρ θ ρ ο 2 ο -Η ισχύς της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 3) ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4) Κ/Ξ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65». 5) Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 6) ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 7) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε. 8) ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 9) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44. 10) Π.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 11) Ε.Κ.Α.Β. 12) Κ.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 13) ΓΕ.Π.Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΓΡΑΦ.ΕΝΗΜ.ΔΗΜ. 14) Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.