Τελευταίες Ειδήσεις

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαδικασία αιτήσεων για την αποζημίωση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων


Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες δικαιούνται κρατική αρωγή, ως εξής:

Υλικές ζημιές

Δικαιούνται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση υλικών ζημιών, ίση με ποσοστό της ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται στην Περιφέρεια.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα κ.λπ..

Το πλαίσιο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής (ΔΚΑ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αιτήσεις  υποβάλλονται:

-Για την Π.Ε. Λάρισας,  στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κουμουνδούρου και  Παπαναστασίου, πλατεία Ρήγα Φεραίου)  από 8 π.μ. έως 2 μ.μ.,  κεντρική πτέρυγα, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας  2413506383 και 2413506100

-Για την Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στο κτίριο της Π.Ε.  (Ελ. Βενιζέλου και  Αναλήψεως, Βόλος)   από 9 π.μ. έως 2 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας 2421352533

-Για την Π.Ε. Καρδίτσας,  Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας ( οδός Γρ. Λαμπράκη 21, Καρδίτσα) 3ος όροφος,  από 8 π.μ. έως 7 μ.μ. τηλ.  επικοινωνίας 2441354601 έως 610

- Για την Π.Ε. Τρικάλων κτίριο Νομαρχίας (Β. Τσιτσάνη 31),  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας γραφείο 115 1ος όροφος  τηλ. επικοινωνίας 2431351446, 2431351462, 2431351648 και 2431351416

 Ή  στους οικείους δήμους οι οποίοι και τις προωθούν στις Π.Ε.

Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης και ενημερωτικό φυλλάδιο.

Επισημαίνεται ότι για λόγους υγιεινής και ασφάλειας οι επιχειρήσεις δύνανται να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα από την πλημμύρα προϊόντα  εφόσον τα καταγράψουν και διατηρήσουν αναλυτικό φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό.

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες δικαιούνται κρατική αρωγή, ως εξής:

Υλικές ζημιές

Δικαιούνται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση υλικών ζημιών, ίση με ποσοστό της ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, με τη συμμετοχή μέλους του ΕΛΓΑ.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των πρόχειρων κατασκευών ποιμνιοστασίων, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων.

Η επιχορήγηση καλύπτει και τις ζημιές που θα καλύπτονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) και τον ΕΛΓΑ.

Το πλαίσιο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια  Θεσσαλίας και τον ΕΛΓΑ, μέσω των εκτιμήσεων των επιτροπών κρατικής αρωγής.

Η επιχορήγηση δεν καλύπτει ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, φυτική παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από το πλαίσιο του ΕΛΓΑ.

Αιτήσεις υποβάλλονται για όλες τις ζημιές στον ΟΙΚΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ.


ΑΙΤΗΣΗ

για τη διενέργεια αυτοψίας και για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ν.4797/2021)

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια ………………….

Περιφερειακή Ενότητα ………………..

Επιτροπές Κρατικής Αρωγής

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

 

Παρακαλώ να πραγματοποιήσετε αυτοψία,  

στη νομίμως λειτουργούσα επιχείρησή μου

με ΑΦΜ…………………………….…………………………..…….

με επωνυμία………………………………………………..……..

…………………………………………………………………....……..

και αντικείμενο…………………………………………...……..

…………………………………………………………………....……..

…………………………………………………………………....……..

που βρίσκεται………………………………..…………...……..

…………………………………………………………………....……..

………………………………………………………………….. καθώς έχει πληγεί από ………………(θεομηνία)

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………...

ΟΝΟΜΑ: ………………..…………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: .….…………………………..……

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………………………..….

ΑΔΤ: …………………………………………………..……….

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………..

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………….………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………..………..……….

…………………………………………………………..……

………………………………………………………………..

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: …………………………….……

EMAIL: ..…………………………………………….….

………………………. 2023 στην ΠΕ …………….……. και έχει υποστεί ζημιές σε

 

Εξοπλισμό

 

Πρώτες ύλες

 

Εμπορεύματα

 

Αποθηκευμένα προϊόντα

 

Οχήματα

 

προκειμένου να λάβω επιχορήγηση του ν.4797/2021.

Επισυνάπτεται καταγραφή των ζημιών    

 

 

…../……/2023

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

…………………………

 

[Υπογραφή]

 

Για περισσότερες πληροφορίες ο αιτών μπορεί να απευθύνεται στην Περιφέρεια στα τηλ. ……………………………………..……., καθώς και στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (213 1331300 | 08:00 – 16:00). Εναλλακτικά μπορούν να αποστέλλουν email στο infoarogi@civilprotection.gr, υποβάλλοντας το ερώτημά τους και αναφέροντας τυχόν απαιτούμενα στοιχεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.