Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

 


Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 6η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις   13 του μηνός  Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2023-Κανονισμός αυτής.

2.    Αίτηση της Κλουτσοθύμιου Βασιλικής (ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης στο σύζυγό της επί της οδού Ι. Ζιώγα).

3.    Αίτηση της Γκαραβέλλα Αντιγόνης (χορήγηση άδειας κατασκευής παταριού).

4.    Αίτηση της Κουβελά Ελένης (άδεια επισκευής πατώματος).

5.    Αίτηση του Σιούτα Αθανασίου (παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής του ΚΥΕ 

με την επωνυμία «Ark coffee bar»).

6.    Αίτηση του «Euromedica ιδιωτ. διαγν. κέντρου Τρικάλων Α.Ε.» (έγκριση θέσης ασθενοφόρου και κατασκευής ράμπας ΑμεΑ).

 

 

                                                          Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                       Σινάνης  Αθανάσιος


Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 6η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις   13 του μηνός  Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2023-Κανονισμός αυτής.

2.    Αίτηση της Κλουτσοθύμιου Βασιλικής (ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης στο σύζυγό της επί της οδού Ι. Ζιώγα).

3.    Αίτηση της Γκαραβέλλα Αντιγόνης (χορήγηση άδειας κατασκευής παταριού).

4.    Αίτηση της Κουβελά Ελένης (άδεια επισκευής πατώματος).

5.    Αίτηση του Σιούτα Αθανασίου (παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής του ΚΥΕ 

με την επωνυμία «Ark coffee bar»).

6.    Αίτηση του «Euromedica ιδιωτ. διαγν. κέντρου Τρικάλων Α.Ε.» (έγκριση θέσης ασθενοφόρου και κατασκευής ράμπας ΑμεΑ).

 

 

                                                          Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                       Σινάνης  Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.