Τελευταίες Ειδήσεις

Νέα έργα οδικής ασφάλειας 12.500.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Πέντε νέοι κυκλικοί κόμβοι και βελτιώσεις στους οδικούς άξονες Λάρισας - Καρδίτσας και Λάρισας - Τρικάλων

 

Κ. Αγοραστός: «Στηρίζουμε το σήμερα και χτίζουμε το αύριο»

 

Πέντε νέους κυκλικούς κόμβους, στο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα (πρώην ΤΕΙ) και στην  επ. οδό Λάρισας- Καρδίτσας και έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας  στην ε. ο. Λάρισας- Τρικάλων  στο τμήμα από Ραχούλα έως τα Τρίκαλα  και στην επ. ο. Λάρισας - Καρδίτσας από την οδό Καρδίτσης έως τη Μεσοράχη  κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε διαπεριφερειακούς άξονες της Περιφέρειας Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για το πρώτο από τα 6  έργα, συνολικού προϋπολογισμού 24.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας που διεκδίκησε από το Ταμείο Ανάκαμψης και  υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: «Στηρίζουμε το σήμερα και χτίζουμε το αύριο. Υπογράψαμε τη σύμβαση ενός  έργου με μεγάλη σημασία για τη Θεσσαλία, που βελτιώνει την οδική ασφάλεια και αναδιαμορφώνει την αρχιτεκτονική του τοπίου και το περιβάλλον. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σχεδιάζει, μελετά, χρηματοδοτεί και κατασκευάζει έργα  που αλλάζουν την εικόνα και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της κοινωνίας αλλά και σε χρόνια προβλήματα των μεταφορών. Έχουμε σε εξέλιξη ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομών στο οποίο οι τεχνικές εταιρείες της Θεσσαλίας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Χρειάζεται να προσλάβουν περισσότερο και καλά αμειβόμενο προσωπικό για να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα στην ώρα τους και να αποδοθούν στους πολίτες. Η ταχύτητα είναι κρίσιμος παράγοντας  ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.  Η σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα αφορά έργα οδικής ασφάλειας σε δύο άξονες: στην επ. οδό Λάρισας - Καρδίτσας κατασκευάζουμε κυκλικούς κόμβους στις διασταυρώσεις Ιτέας, Αστρίτσας, Ερμητσίου και Ματαράγκας, συντηρούμε το οδόστρωμα και τοποθετούμε στηθαία ασφαλείας στην κεντρική διαχωριστική νησίδα. Κατασκευάζουμε κυκλικό κόμβο  στο ύψος του Πανεπιστήμιου - πρώην ΤΕΙ στην περιφερειακή οδό Τρικάλων στη Λάρισα  και πεζοδρόμια για την ασφαλή σύνδεση του Ιδρύματος με την πόλη.  Στην εθνική οδό Λάρισας – Τρικάλων, από την Ραχούλα μέχρι το κυκλικό κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα συντηρούμε το δρόμο και κατασκευάζουμε έργα για την ανεμπόδιστη απορροή των ομβρίων.  Και συνεχίζουμε με νέα έργα οδικής ασφάλειας ύψους 12 εκατ. ευρώ στις Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας».

 

 

 

Τα νέα έργα

 

Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ  ΚΥΚΛΙΚΩΝ  ΚΟΜΒΩΝ  ΣΤΗΝ Επ.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφορά τροποποίηση πέντε (5) ισόπεδων κόμβων σε κυκλικούς, εκ των οποίων, τέσσερις (4) βρίσκονται στον άξονα της Επ. Ο. Λάρισας – Καρδίτσας και ένας (1) στη Νότια παράκαμψη (περιφερειακός) Λάρισας.

           Κυκλικός κόμβος 1: Κόμβος Ιτέας, επί της Επ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας με την επαρχιακή οδό Ιτέας - Ορφανών.

           Κυκλικός κόμβος 2: Κόμβος Αστρίτσας, επί της Επ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας με την είσοδο στον οικισμό Αστρίτσας και την παράπλευρη αγροτική οδό.

           Κυκλικός κόμβος 3: Κόμβος Ερμητσίου, επί της Επ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας με την είσοδο στον οικισμό Ερμήτσι.

           Κυκλικός κόμβος 4: Κόμβος Ματαράγκας, επί της Επ.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας με την επαρχιακή οδό Ματαράγκας - Κοσκινά.

           Κυκλικός κόμβος 5: Κόμβος Πανεπιστημίου, επί του περιφερειακού δακτυλίου Λάρισας στο ύψος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

II.        ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡ. 6 Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΠΟ Α/Δ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΕΩΣ Ι.Κ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Χωροθετείται στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφορά οδικό τμήμα της αρ. 6, Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων, από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας - Αμυγδαλέας (Χ.Θ. 13+000) έως και τον Κ/Κ Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ. 59+000) και στους δύο κλάδους.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν:

-βελτίωση - αποκατάσταση των επικλίσεων των ερεισμάτων για την ανεμπόδιστη απορροή των ομβρίων, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων, από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας - Αμυγδαλέας (Χ.Θ. 13+000) έως και τον Κ/Κ Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ. 59+000) και στους δύο κλάδους.

-υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης – ανακατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων και στους δύο κλάδους της Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων, από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας - Αμυγδαλέας (Χ.Θ. 13+000) έως την περιοχή της εξόδου προς Φαρκαδώνα (περί τη Χ.Θ. 33+000) της Ε.Ο..

-αντικατάσταση - βελτίωση τμημάτων των στηθαίων ασφαλείας ερείσματος ή αξονικών, με νέου τύπου Σ.Α.Ο., όπου απαιτείται.

-συμπλήρωση περίφραξης και τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου και ρυθμιστικών, με υψηλή ανακλαστικότητα, όπως θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.   

III.       ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Επ. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ από Α/Κ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΕΩΣ Ι/Κ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης ανήκει στο Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας και οι εργασίες που εκτελούνται είναι:

-κατά μήκος της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας από τον Α/Κ Καρδίτσης μέχρι τον Ι/Κ Μεσοράχης  τοποθετούνται  μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας.

- αντικαθίσταται  τμήμα των υφιστάμενων μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο έρεισμα (ΜΣΟ) της οδού, με Σ.Α.Ο..

-αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων οδικής σήμανσης (πληροφοριακές, ρυθμιστικές και κινδύνου).

-τοποθετούνται  νέες ρυθμιστικές πινακίδες μείωσης ταχύτητας σε σημεία όπου απαιτείται.

-επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος της αρτηρίας από τον Α/Κ Καρδίτσης μέχρι τον Ι/Κ Μεσοράχης καθώς και τμημάτων των κάθετων στην αρτηρία οδών (πχ Ι/Κ Νοσοκομείου, Ι/Κ Νεκροταφείου). 

Πρόγραμμα  οδικής ασφάλειας 24.000.000 ευρώ- Τα 6  έργα

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που αφορά στην προστασία των ανθρώπων και στην πρόληψη ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο. Είναι το σύνολο των μέτρων και πρακτικών που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών, των επιβατών και των πεζών στο οδικό δίκτυο. Η οδική ασφάλεια προσπαθεί να μειώσει την επίδραση των ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της υποδομής των οδών  που αποτελούν μία από τις πιο κοινές μορφές μεταφοράς .

Στο πλαίσιο αυτό με την με την με Α.Π. 43972/01-7-22 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τις Περιφέρειες της Χώρας, τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων και τους Τουριστικούς Δήμους, για την υποβολή προτάσεων - αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανταποκρινόμενη στην Πρόσκληση αυτή υπέβαλε τις με Α.Π. 288877/19-7-22 και 399243_12-10-22 αιτήσεις Χρηματοδότησης.

Με την με Α.Π. 84454/12-12-22 (ΑΔΑ ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκε η πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνολική χρηματοδότηση 24.000.000 ευρώ . Η χρηματοδότηση αυτή επιμερίζεται σε όλες τις Π.Ε. ως εξής:

1. Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε διαπεριφερειακούς άξονες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού  12.500.000  ευρώ

2. Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Λάρισας,  προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ

3. Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, προϋπολογισμού  6.000.000 ευρώ

4. Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε Τρικάλων, προϋπολογισμού  2.000.000 ευρώ

5. Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού  1.282.969,69 ευρώ

6. Αποκατάσταση- Μεταφορά Δικτύων Ο.Κ.Ω έργου : Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού  217.030,31 ευρώ

Σύνολο χρηματοδότησης: 24.000.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.