Τελευταίες Ειδήσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  αναγνωρίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας και με στόχο να συμβάλει έμπρακτα στην ενίσχυσή τους,  συμμετέχει στο νέο Πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση δανείων  επενδυτικού σκοπού, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Ø  ύψος  δανείων από €3.000 έως €25.000

Ø  διάρκεια από 24 έως 60 μήνες  (συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου χάριτος έως 24 μήνες)

και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους: 

Ø  100% επιδότηση επιτοκίου  για τα δύο πρώτα έτη του δανείου

Ø  μειωμένο επιτόκιο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου

Ø  δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι του ποσού των €300 για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης – mentoring

Ø  χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Χρηματοδοτούνται δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης και ενδεικτικά  δύναται να αφορούν:

• Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού.

• Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα,

μηχανικού, συμβούλου.

• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών.

• ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών.

• Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της

επένδυσης.

• Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης (ως μέρος της επένδυσης)

• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών

(υπό προϋποθέσεις).

• Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr και μετά την αποδοχή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ 

 

 

 

Γραφεί Τύπου

Συνεταιριστική

Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.