Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση ΔΚ Καλαμπάκας


Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),

γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 2η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 21 του μηνός  Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση των Νταμπαλή Εύας και Τασίας (άδεια τοποθέτησης κιγκλιδώματος).

2.   Αίτηση του Μουλά Γεωργίου (άδεια τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων).

3.   Αίτηση του Χουχουρέλου Δημητρίου (σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης).

4.   Αίτηση της εταιρείας «Εστία Μετεώρων Catering Ο.Ε.» (άδεια κατασκευής ξύλινου δαπέδου).

5.   Αίτηση κατοίκων Βυτουμά (περί λειτουργίας του οικισμού ως αυτόνομη Κοινότητα).

6.   Αίτηση του Μιχαλίτση Δημητρίου (τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης).

7.   Αίτηση της Κατσέλου Βικτωρίας (άδεια κατασκευής πεζοδρομίου).

 

                                                  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                     Σινάνης  Αθανάσιος

    Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                       

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.