Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Καλαμπάκας


Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),

γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 1η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 27 του μηνός  Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 2.30  μ.μ.  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση της A Priori Dance  Co εταιρείας χοροθεάτρου (παραχώρηση δημόσιου χώρου για την διεξαγωγή δράσης σύγχρονου χορού).

2.   Αίτηση του Τσιλίκη Φωτίου (σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης).

3.   Αίτηση του Φαμίση Χρήστου (χορήγηση άδειας τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων).

4.   Αίτηση των Πανταζή Γεωργίου, Ντάπα Στέφανου και Γκουντή Μαίρης (αποκατάσταση υδραύλακα).

5.   Αίτηση της εταιρείας Cargo IKE (παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής).  

 

 

                                                      Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

 

                                                                     Σινάνης  Αθανάσιος

    Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                       

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.