Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση ΔΕΥΑΜ

 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136) και την αριθμ. πρωτ. 46731/13.07.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού/Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

 

2.   Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

 

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

  

 

 

    Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.