Τελευταίες Ειδήσεις

Λογαριασμοί ρεύματος: Εκπλήξεις για 1 εκατ. νοικοκυριά τον Ιανουάριο


Σε ισχύ τίθενται από την 1η Ιανουαρίου τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι στις 20 Δεκεμβρίου.


Μεγάλος αριθμός νοικοκυριών θα έρθει αντιμέτωπος με εκπλήξεις καθώς η πλειονότητα των ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος παρουσιάζει χαμηλότερες τελικές χρεώσεις για τον τρέχοντα μήνα. Οι επιδοτήσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι διπλάσιες σε σχέση με τον Δεκέμβριο με αποτέλεσμα τα τιμολόγια που θα πληρώσουν τα νοικοκυριά για τις καταναλώσεις Ιανουαρίου να είναι χαμηλότερα από 7% έως και 64%.


Ένα εκατομμύριο

Οι φθηνότερες χρεώσεις του ρεύματος διαμορφώνονται σχεδόν από το σύνολο των ιδιωτών παρόχων, οι οποίοι υπολογίζεται πως έχουν περίπου 1 εκατομμύριο πελάτες.


Ο αριθμός αυτός των νοικοκυριών θα δει μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε πρόγραμμα της εταιρείας ΗΡΩΝ, η χρέωση είναι μηδενική.


Είναι επίσης άξιο υπενθύμισης, ότι με τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση από τον περασμένο Ιούλιο, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αλλάζουν χωρίς την επιβολή ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, προμηθευτή. Έτσι, ερευνώντας προσεκτικά τους τιμοκαταλόγους έχουν τη δυνατότητα της ανεμπόδιστης και χωρίς οικονομική επιβάρυνση αλλαγής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.


Τα τιμολόγια

Αναλυτικά και ανά πάροχο οι χρεώσεις για τον μήνα Ιανουάριο έχουν ως εξής:


ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν

Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh, πάνω από 500 kWh 0,221 ευρώ/kWh


Ιανουάριος 2023: έως 500 kWh 0,489 ευρώ/kWh, πάνω από 500 kWh 0,501 ευρώ/kWh


Δεκέμβριος: έως 500 kWh 0,38 ευρώ/kWh, πάνω από 500 0,397 ευρώ/kWh


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ. Από 501 έως 1.000 kWh 0,176 ευρώ/kWh και πάνω 1.001 kWh 0,316 ευρώ/kWh.


Νοέμβριος: έως 500 kWh 0,397 ευρώ/kWh πάνω από 500 kWh 0,401 ευρώ/kWh


Τελική τιμή Νοεμβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh. Από 501 έως 1.000 kWh 0,213 ευρώ/kWh. Από 1.001 και πάνω 0,351 ευρώ/kWh


Οκτώβριος: έως 500 kWh 0,595 ευρώ πάνω από 500 kWh 0,607 ευρώ/kWh


Τελική τιμή Οκτωβρίου: έως 500 kWh 0,159 ευρώ/kWh. Από 501 έως 1.000 kWh 0,221 ευρώ/kWh. Από 1.001 και πάνω 0,271 ευρώ/kWh


ΗΡΩΝ, Generous Home

Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,030 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,360 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Δεκέμβριος: 0,304 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,083 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Νοέμβριος: 0,376 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,138 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος: 0,558 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,122 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


ΗΡΩΝ DOUBLE Generous Home

Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,3285 ευρώkWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,2774 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,0564/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Νοέμβριος: 0,3431 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,1051 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Protergia, Οικιακό Energy Save

Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,118 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,448 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,368 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,147 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Νοέμβριος: 0,395 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,157 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος: 0,576 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,14 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ελίν, Power On! Home Comfort

Τελική Ιανουαρίου 2023: 0,045 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,375 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,285 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,064 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Νοέμβριος: 0,395 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,157 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος: 0,599 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,163 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Elpedison

Elpedison ΣΥΝΕΠΕΙΑ:


Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,0927 ευρώ/kWh


Ιανουάριος 2023: 0,4227 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή


Δεκέμβριος: 0,3227 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,1017 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.


Νοέμβριος: 0,352 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,114 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.


Οκτώβριος: 0,563 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή.


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,127 ευρώ/kWh με εμπρόθεσμη πληρωμή


Elpedison, Electricity HomeDay


Τελική τιμή Ιανουαρίου: 0,12 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,45 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,35 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,129 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Nοέμβριος: 0,38 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,142 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος: 0,5905 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,1545 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


WATT & VOLT, Zero

Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,129 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,459 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,389 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,168 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Νοέμβριος: 0,406 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,168 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος 0,589 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,153 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οικιακό ΜΑΧΙ Free BASIC:


Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,028 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας


Ιανουάριος 2023: 0,358 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας


Δεκέμβριος: 0,298 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,077 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Νοέμβριος: 0,35 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,112 ευρώ με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


Οκτώβριος: 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,138 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης


ΖΕΝΙΘ

Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,135 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,465 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,329 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,108 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Νοέμβριος: 0,385 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,147 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος: 0,589 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,153 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης.


NRG

NRG Prime


Τελική τιμή Ιανουαρίου 2023: 0,110 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Ιανουάριος 2023: 0,440 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Δεκέμβριος: 0,319 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Δεκεμβρίου: 0,098 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Νοέμβριος: 0,375 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Νοεμβρίου: 0,137 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Οκτώβριος


NRG prime: 0,579 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης


Τελική τιμή Οκτωβρίου: 0,143 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.