Τελευταίες Ειδήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ·

 


 Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €644,2 εκατ. το εννεάμηνο 2022 από €626,5 εκατ. το εννεάμηνο 2021 - Ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων για ένα ακόμη τρίμηνο  

·                  Επιβεβαίωση του στόχου για το 2022 για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021

·                  Προσήλωση στο επενδυτικό σχέδιο:

-                    Αυξημένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής και σε έργα ΑΠΕ

-                    Εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ ισχύος άνω των 4GW

 

 

 

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ: Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης - “ΕΔΜΑ”.


Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Ομίλου (€ εκατ.)

 

Εξέλιξη επαναλαμβανόμενου EBITDA ανά δραστηριότητα  (€ εκατ.)

 

Εξέλιξη κερδοφορίας

 

Ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία για το εννεάμηνο 2022, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €644,2 εκατ., αυξημένα κατά €17,7 εκατ. (2,8%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2022, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €215 εκατ. έναντι €155 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σημειώνεται ότι, το EBITDA του γ΄ τριμήνου του 2022 έχει επηρεαστεί από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας  για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και το οποίο για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε €276 εκατ[1].

 

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €151,1 εκατ. έναντι ζημιών €85 εκατ. το εννεάμηνο 2021.  

 

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2022 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση ύψους €145 εκατ. λόγω αντιστροφής μέρους της απομείωσης της επένδυσης της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Η αντιστροφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης και συνακόλουθα των υψηλών τιμών στην χονδρεμπορική αγορά η λιγνιτική παραγωγή δεν είναι πλέον ζημιογόνος.

 

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €169,8 εκατ. έναντι ζημιών €42,2 εκατ. το εννεάμηνο 2021.   

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

 

«H λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ επέδειξε ανθεκτικότητα για ένα ακόμη τρίμηνο, το οποίο ήταν το πιο δύσκολο μέχρι σήμερα από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης με πρωτόγνωρες συνθήκες μεταβλητότητας και αβεβαιότητας. Παράλληλα με την διατήρηση της κερδοφορίας εντός των στόχων που έχουν τεθεί, αυξήσαμε τις επενδύσεις σε έργα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής.

 

Μέσα σε ένα εξωτερικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, τόσο από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση όσο και από τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζουμε την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου καταγράφοντας πρόοδο και στους τρείς βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας.

 

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ξεκίνησε η κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου 94 MW στην Πτολεμαΐδα, ενώ είναι σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου για το πρώτο cluster φωτοβολταϊκών πάρκων στο Αμύνταιο συνολικής ισχύος 210MW με αναμενόμενη έναρξη κατασκευής στο επόμενο δίμηνο. Παράλληλα, συνεχίσαμε την περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου των έργων μας με την εξασφάλιση δεσμευτικών όρων σύνδεσης για άλλα 88MW και την υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση περιβαλλοντικών αδειών για άλλα 252MW.  

 

Συνεχίσαμε την ψηφιοποίηση και την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές  της Διανομής και της Εμπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε να αυξάνουμε τους ρυθμούς σύνδεσης νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής, ενώ και ο μετασχηματισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων μας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς παρά την ενεργειακή κρίση, με την επέκταση του χαρτοφυλακίου των προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

 

Στο πεδίο των εξαγορών, σε συνέχεια της συμφωνίας με την Volterra, πριν από μερικούς μήνες, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 112MW, συνεχίζουμε να διερευνούμε ευκαιρίες επέκτασης σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με βάση το Στρατηγικό μας Σχέδιο.  

 

Για το σύνολο του έτους, επιβεβαιώνουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας το 2022 στα επίπεδα του 2021. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και τα ρυθμιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, η θέση και οι προοπτικές της ΔΕΗ παραμένουν ισχυρές όπως και ένα χρόνο πριν όταν παρουσιάσαμε το επικαιροποιημένο Στρατηγικό μας Σχέδιο στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.»

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

 

Έσοδα

 

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2022 κατά €4.865,3 εκατ. ή 131,6% λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά. Ειδικότερα το γ’ τρίμηνο 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €4,170.5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 177,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

 

Λειτουργικές Δαπάνες

 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το εννεάμηνο 2022, εξαιρουμένης της έκτακτης  εισφοράς (€276 εκατ.), αυξήθηκαν κατά €4.847,4 εκατ. (ή κατά 157,8%) σε €7.918,5 εκατ. έναντι €3.071,1 εκατ. το εννεάμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2, ενώ αρνητική ήταν και η επίδραση από τις προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του εννεαμήνου 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

 

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές) 

 

Το εννεάμηνο 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή η ζήτηση χωρίς τις εξαγωγές) μειώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο 2021  (στις 42.692 GWh έναντι 43.234 GWh) ενώ η αντίστοιχη μείωση το γ’ τρίμηνο 2022 ήταν 11,6% ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης από τους καταναλωτές λόγω της ενεργειακής κρίσης καθώς και του γεγονότος ότι οι καιρικές συνθήκες το γ’ τρίμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα καλές. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, σημειώθηκε μικρή αύξηση κατά 1% το εννεάμηνο 2022 και μείωση κατά 5% το γ΄ τρίμηνο 2022.  

 

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 63,1% το εννεάμηνο 2022 από 63,5% το εννεάμηνο 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε 62% τον Σεπτέμβριο 2022 (από 62,6% τον Σεπτέμβριο 2021), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 81,9% (από 81,9%) στην Υψηλή Τάση, 37,5% (από 38,3%) στη Μέση Τάση και 66,6% (από 66,9%) στη Χαμηλή Τάση.

 

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 39% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2022  (34,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το  εννεάμηνο 2021 ήταν 44,5% (41% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

 

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 701 GWh και διαμορφώθηκε σε 3.292 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 17,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του εννεαμήνου 2021 όταν  επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες.

 

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 1.151 GWh ενώ αύξηση κατά 177 GWh παρουσίασε και η λιγνιτική παραγωγή.  

 

Σε επίπεδο χώρας, η παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) αυξήθηκε κατά 7,4% ή 1.207 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 2,5% ή 168 GWh.

   

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

 

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €4.328,6 εκατ. (198,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2021. 

 

Συγκεκριμένα:

 

-   Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το εννεάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 55,2% σε σχέση με το εννεάμηνο 2021 στα €636,6 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 53,9%) και του diesel (κατά 47,8%).

 

-   Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 206,6% σε €1.388,1 εκατ. έναντι €452,7 εκατ. λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 261,6% παρά τη μειωμένη κατά 14,2% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

 

-   Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €2.879,8 εκατ. (392,3%) λόγω της αυξημένης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) (από €81,3/MWh το εννεάμηνο 2021 σε €291,3/MWh το εννεάμηνο 2022) και των αυξημένων ποσοτήτων αγορών ενέργειας.     

 

-   Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €851,7 εκατ. το εννεάμηνο 2022 από €539,4 εκατ. το εννεάμηνο 2021, λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε €74,5/τόνο από €44,3/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2  κατά 3% σε 11,9 εκατ. τόνους.

 

Δαπάνες Μισθοδοσίας 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €49,6 εκατ. σε €532,3 εκατ. το  εννεάμηνο 2022 από €482,7 εκατ. το εννεάμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 425 εργαζόμενους (από 13.103 εργαζόμενους στο τέλος του εννεαμήνου 2021 σε 12.678 εργαζομένους στο τέλος του εννεαμήνου 2022).

 

Προβλέψεις

 

Το εννεάμηνο 2022  καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €186,1 εκατ. έναντι αντιστροφής προβλέψεων το εννεάμηνο 2021 ύψους €149,7 εκατ.  

 

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

 

Το EBITDA του εννεαμήνου 2022, επηρεάστηκε αρνητικά από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας  για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και η οποία για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε €276 εκατ.

Αντίστοιχα, το EBITDA του εννεαμήνου 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,7 εκατ.  λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €14,9 εκατ.  

 

Επενδύσεις

 

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €427 εκατ. έναντι €311,3 εκατ. το εννεάμηνο 2021.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα για το Δίκτυο Διανομής, καθώς και σε έργα ΑΠΕ.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής :

 

 

 

Καθαρό Χρέος

 

Το καθαρό χρέος στις 30.09.2022 ήταν €2.610,5 εκατ., αυξημένο κατά €720,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2021 (€1.889,8 εκατ.), λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για  πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορά φυσικού αερίου, CO2 και ενέργειας. Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους έχει ληφθεί υπόψη και το τίμημα των €1.323,3 εκατ.[2] που κατέβαλε η Macquarie Asset Management εντός του α΄ τριμήνου 2022 για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (ir@dei.gr):

-                    κ. Ιωάννη Στέφο, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων,

τηλ. 210 5292153, e-mail: i.stefos@dei.gr,  και

-                    κ. Εμμανουήλ Χατζάκη, Διευθυντή Κλάδου Σχέσεων με Αγορές,

τηλ. 210 5235832, e-mail: e.hatzakis@dei.gr.

 

Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.gr) στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις”.

Σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και  πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.  

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και διαθέτει παραγωγικό δυναμικό 10,5 GW, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Έχει  στην κυριότητά της, μέσω της συμμετοχής της με 51% στην θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση περίπου €3 δισ. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 5,7 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα.

Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών EBITDA, των κερδών, των δαπανών και άλλων οικονομικών μέτρων που αφορούν σε μελλοντικές περιόδους, βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται σε μελλοντικές περιόδους βασίζονται σε τρέχουσες εύλογες και καλόπιστες παραδοχές. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες θα επιτευχθούν. 

Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, i) στους επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, ii) στις μακροοικονομικές συνθήκες, iii) στη διακύμανση του ευρώ έναντι της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ, iv) στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, v) στις αλλαγές του τοπίου της αγοράς και του νομικού, κανονιστικού και φορολογικού τοπίου, vi) στην εξέλιξη του επισφαλούς χρέους, και (VII) άλλες αβεβαιότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με παράγοντες που η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να εκτιμήσει με ακρίβεια, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων ή των αποτελεσμάτων από εκείνα που εκφράζονται στην παρουσίαση. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες αφορούν μόνον την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τυχόν αναθεωρήσεις αυτών των δηλώσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Ενοποιημένη Κατάσταση  Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτική)

 


 

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική)

 


 

Ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών (Συνοπτική)

 

 

* Ορισμένα κονδύλια του Ομίλου έχουν αναθεωρηθεί σε σχέση με τα δημοσιευμένα  της 30.09.2021 για σκοπούς καλύτερης απεικόνισης.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης - “ΕΔΜΑ”.

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: EBITDA Επαναλαμβανόμενο χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις, περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο % χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και Κέρδη / (Ζημίες) χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την εκάστοτε  περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των προηγούμενων περιόδων.

 

EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.

 

Λειτουργικές Δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες, χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις

Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τη γραμμή «Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων» του πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, αφαιρεθούν οι εφάπαξ επιπτώσεις που αναφέρονται στη σημείωση του EBITDA Επαναλαμβανόμενου κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.

 

EBITDA Επαναλαμβανόμενο (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους, χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις)

Το EBITDA Eπαναλαμβανόμενο εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των εφάπαξ επιπτώσεων. Για το εννεάμηνο 2022 η εφάπαξ επίπτωση που επηρέασε το EBITDA Επαναλαμβανόμενο αφορά την έκτακτη εισφορά των παραγωγών ύψους € 276,0 εκατ. (αρνητική επίπτωση) για τον Όμιλο. Για το εννεάμηνο 2021 οι εφάπαξ επιπτώσεις που επηρέασαν το EBITDA Επαναλαμβανόμενο είναι οι ακόλουθες: α) πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους € 14,9 εκατ. (αρνητική επίπτωση) για τον Όμιλο και β) αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 ποσού ύψους € 34,7 εκατ. (αρνητική επίπτωση) για τον Όμιλο. Το περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA  Επαναλαμβανόμενο με το σύνολο του κύκλου εργασιών Επαναλαμβανόμενου. Ο υπολογισμός του EBITDA Επαναλαμβανόμενου και του  περιθωρίου EBITDA Επαναλαμβανόμενο παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ.

 

EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους) μείον τα ποσά των αποσβέσεων και των τυχόν απομειώσεων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Ο υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.

 

Καθαρό ποσό Αποσβέσεων Χρηματοοικονομικών Δαπανών και Κερδών από Συγγενείς Επιχειρήσεις.

Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το συμψηφισμένο καθαρό ποσό των κονδυλίων των αποσβέσεων χρήσης, των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και των κερδών / ζημιών από τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.

 

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων και προσθέτοντας το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ.

 

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

 

 (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2021

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2021

Κύκλος Εργασιών (1)

8.562,8

3.697,5

4.170,5

1.504,1

μείον :

 

 

 

 

Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2)

8.194,5

3.120,6

4.231,6

1.361,2

Αμοιβές προσωπικού

532,3

532,3

181,5

170,4

Λιγνίτης

17,1

42,4

21,8

6,4

Υγρά Καύσιμα

636,6

410,2

310,1

185,3

Φυσικό Αέριο

1.388,1

452,7

709,8

234,5

Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

3.613,8

734,0

1.868,0

335,4

Υλικά και αναλώσιμα

90,3

94,8

31,4

23,4

Τέλη πρόσβασης και χρήσης δικτύου μεταφοράς

101,5

96,6

33,4

32,7

Τέλη Διανομής

-

-

-

-

Συντηρήσεις και παροχές τρίτων

147,4

137,9

53,2

44,1

Αμοιβές τρίτων

113,3

105,7

43,0

32,0

Δικαιώματα εκπομπών αερίων

851,7

539,4

374,9

242,5

Προβλέψεις για κινδύνους

(12,5)

46,9

5,3

23,7

Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών

3,6

19,8

1,5

4,5

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

186,1

(149,7)

103,7

5,9

Έκτακτη εισφορά παραγωγών

276,0

-

276,0

-

Λοιπά (έσοδα ) / έξοδα, καθαρά

249,2

57,6

218,1

20,4

EBITDA (Α) = [(1) - (2)]

368,2

576,9

(61,1)

142,9

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA [(Α) / (1)]

4,3%

15,6%

(1,5%)

9,5%

 

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β- Λειτουργικές Δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών / (ζημιών) από συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις

 

  (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2021

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2021

Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2)

8.194,5

3.120,6

4.231,5

1.361,2

μείον :

 

 

 

 

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού

-

14,9

-

12,2

Αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024

-

34,7

-

-

Έκτακτη εισφορά παραγωγών

276,0

-

276,0

-

Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις (2)

7.918,5

3.071,1

3.955,5

1.349,1

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ- EBITDA Επαναλαμβανόμενο (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους εξαιρούμενων των εφάπαξ επιπτώσεων)

 

    (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2021

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2021

EBITDA (1)

368,2

576,9

(61,1)

142,9

συν εφάπαξ επιπτώσεις (2):

276,0

49,6

276,0

12,2

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού

-

14,9

-

12,2

Αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024

-

34,7

-

-

Έκτακτη εισφορά παραγωγών

276,0

-

276,0

-

EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (3) = [(1)+(2)]

644,2

626,5

215,0

155,0

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4)

8.562,8

3.697,5

4.170,5

1.504,1

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ [(3)/(4)

7,5%

16,9%

5,2%

10,3%

 

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

 

     (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2021

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2021

EBITDA

368,2

576,9

(61,1)

142,9

μείον :

 

 

 

 

Αποσβέσεις

504,0

499,6

170,8

160,7

Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού

(142,0)

31,8

(144,8)

20,1

Απομείωση αξίας συμμετοχών σε λιγνιτικές θυγατρικές

-

-

-

-

ΕΒΙΤ (Α)

6,2

45,5

(87,0)

(37,9)

Κύκλος Εργασιών (1)

8.562,8

3.697,5

4.170,5

1.504,1

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT [(Α) / (1)]

0,1%

1,2%

(2,1%)

(2,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε - Καθαρό ποσό Αποσβέσεων Χρηματοοικονομικών Δαπανών και Κερδών από Συνδεδεμένες Εταιρείες.

 

     (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.01-30.09.2021

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2022

Σύνολο Ομίλου 01.07-30.09.2021

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

661,3

630,1

236,7

221,5

Αποσβέσεις 

504,0

499,6

170,8

160,7

Χρηματοοικονομικά έξοδα

254,0

181,1

82,5

73,2

Χρηματοοικονομικά έσοδα

(42,5)

(47,0)

(21,5)

(11,9)

Καθαρό (κέρδος)/ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες

(60,6)

(2,8)

0,2

(0,7)

Καθαρές ζημίες /(κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές

6,4

(0,8)

4,7

0,2

 

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ – Καθαρός Δανεισμός

 

     (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Όμιλος

 

 

30.09.2022

31.12.2021

30.09.2021

 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

4.000,0

4.062,6

3.799,5

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού

256,3

353,6

352,3

 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

375,2

271,3

13,9

 

Χρηματικά διαθέσιμα

(2.044,0)

(2.832,4)

(866,6)

 

Δεσμευμένες Καταθέσεις

(54,8)

(53,3)

(47,8)

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων

(0,3)

(0,3)

(0,5)

 

Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων

78,2

88,2

86,1

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.610,5

1.889,8

3.336,9

 

 [1] Θα ακολουθήσει εντός τριμήνου η οριστική εκκαθάριση.

[2] Στις 28.02.2022, ημερομηνία ολοκλήρωσης της  πώλησης του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στη ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Asset Management., η ΔΕΗ  έλαβε €1.320,4 εκατ. Το τίμημα είχε προσαρμοστεί ώστε να απεικονίζει την εκτιμώμενη μεταβολή στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού (Net Asset Value) της ΔΕΔΔΗΕ έως την 28.2.2022, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών, ενώ κατέστη οριστικό τον Ιούνιο 2022 βάσει της απολογιστικής Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού (Net Asset Value) της ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία αναφοράς την 28.02.2022, όπου και η ΔΕΗ έλαβε το πρόσθετο ποσό των € 2,8 εκατ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.