Τελευταίες Ειδήσεις

«Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία»

 


Στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 στο ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους άνεργους νέους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (NEETs), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση απευθύνεται σε δημότες του Δήμου Μετεώρων (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, ηλικίας έως 29 ετών, [δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος]. Ειδικότερα οι ωφελούμενοι/ες κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (29 έτη και 364 ημέρες)], απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs). Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24320 78661 και να δηλώσουν συμμετοχή. e-mail: kentro_koinotitas@dimosmeteoron.com Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων Διεύθυνση: Ηπείρου και Πυθαγόρα (ισόγειος χώρος 4ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας) Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι η υποδοχή, ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς της πόλης και τέλος η παροχή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.