Τελευταίες Ειδήσεις

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

  ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 16η κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 9η  Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θ Ε Μ Α

1.   Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σχολικές Καθαρίστριες) έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.                                           

                          

 

                          Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

   Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω οριζόμενου χρονικού πλαισίου ήτοι έως 12-9-22, για την υποβολή των αιτημάτων πρόσληψης στο αρμόδιο Υπουργείο.

 

 

 

Σημείωση: Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί της εισήγησης  από την αρμόδια υπηρεσία.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης της Επιτροπής, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email της Ελισάβετ Μανώλη (vmanoli@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

   Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.