Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 8η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 30 του μηνός  Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση των Μπέλλου Κων/νου και Τερζίδου Σουλτάνας (χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων).

2.   Αίτηση της Γκουντοπούλου Παρασκευής (σύνδεση στάβλου με το δίκτυο ύδρευσης).

3.   Αίτηση της Καρακαντά Στέλλας (καθαρισμός εγκαταλελειμμένου οικοπέδου).

4.   Αίτηση του Κυνηγετικού συλλόγου Καλαμπάκας (χορήγηση θέσης πάρκινγκ).

5.   Περί αναγκαιότητας επισκευής της πλατείας, του μνημείου και της βρύσης του οικ. Αγίας Παρασκευής.

       

                                                      Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             

                                                                     Σινάνης  Αθανάσιος

    Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                       

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.