Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑ Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2.   Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ΄αριθμ. κατάθεσης 36/2021 αγωγής (μικροδιαφορά) κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

3.   Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

4.   Αιτήσεις δημοτών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως την Τρίτη 10-05-2022 για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ανωτέρω συνεδρίαση, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

  

 

 

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.