Τελευταίες Ειδήσεις

Εντάχθηκε το Διατοπικό Σχέδιο «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» με τη συμμετοχή της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.”.


Υπογράφηκε από το ΥΠΑΑΤ η απόφαση ένταξης του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει η “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.”.

Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» αφορά στην ευαισθητοποίηση των αγροτών και των άλλων χρηστών-εμπλεκόμενων στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων, για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης συσκευασιών και τη διαχείριση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Η σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας θα είναι μια βάση ορθολογικής πρακτικής μέσα από την οποία θα προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των αγροτών και των άλλων χρηστών-εμπλεκόμενων στη διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων, ώστε να παύσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη, ταφή, καύση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων, με τεράστιο όφελος για τους αγρότες, τους καταναλωτές, το αγροτικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Το σχέδιο δράσης έχει συνολικό προϋπολογισμό 260.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί από τους:

    Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) ως συντονιστή εταίρο,

    Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.,

    Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας ΑΕ (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.) και

    Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Τα έργα συνεργασίας που συνθέτουν την τοπική στρατηγική του Προγράμματος στην ΠΕ Τρικάλων,  μπορούν να τονώσουν τον καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων τοπικής ανάπτυξης και να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών εταίρων, καθώς και της διάχυσης καινοτομίας, τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ «...με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας, η προστασία του περιβάλλοντος και μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον (γενικός στρατηγικός στόχος του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020), καθώς και η ανάγκη για εναρμόνιση του παραγωγικού προτύπου με την περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος.»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.