Τελευταίες Ειδήσεις

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Α.Σ. Μετέωρα


Ο ΑΣ Μετέωρα ανακοινώνει ότι την Τρίτη 12 Απριλίου και

ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική
Συνέλευση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Καλαμπάκας.

ΤΟ ΘΕΜΑ : ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ¨ΑΣ ΤΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ¨ ΕΙΝΑΙ : Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ:

- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 Ν. 4809/2021(ΦΕΚ 102/Α΄/19-6-
2021  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
4726/2020- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1,2, ΚΑΙ 10 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 4726/2020¨)ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 30.06.2022.

- ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν.
2725/1999.

- Σύμφωνα δε με τον Ν. 4726/2020 άρθρο 30 παρ. 1 : Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του
καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο
εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία,
κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη.
-Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες
στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής
καταστατικής ρύθμισης.
- Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως
η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με
τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως
χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω
νόμου.
-Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.