Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίασε το ΔΣ Μετεώρων


Για 2,5 περίπου ώρες συνεδρίαζε το ΔΣ Μετεώρων το οποίο συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για μια σειρά θεμάτων που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη.

 1. Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Συνδιακατεχόμενου Δάσους «Πλατάνιστος» για την περίοδο 2022-2031


2. Αίτηση Κόττη Δημητρίου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ» του οικισμού Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων


3. Αίτηση Κόττη Γεωργίου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ» του οικισμού Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων4. Αίτηση Ζήκου Αριστείδη περί τροποποίησης και παράτασης εκμίσθωσης συμφωνητικού  αγροτεμαχίου στη θέση «Τζώρτζες» της Κοινότητας Αγναντιάς του Δήμου Μετεώρων


5. Αίτημα του 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς  Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 5β του δημοτικού δάσους Βλαχάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Βλαχάβας σε καυσόξυλα, έτους 2022

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου


ΝΑΙ ομόφωνα


6. Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 2β του δημοτικού δάσους Αχλαδέας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αχλαδέας σε καυσόξυλα, έτους 2022


7. Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στις συστάδες 5Β και Γ του δημοτικού δάσους Αγίου Δημητρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κ. Γάβρου σε καυσόξυλα, έτους 2022


8. Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 7 του δημοτικού δάσους Γάβρου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων  της Κ. Γάβρου σε καυσόξυλα, έτους 2022


9. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957


10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022


11. Περί Ονοματοθεσίας της γέφυρας της Κοινότητας Διάβας


12. Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020)


13. Αίτημα κ. Χλωρού Χρήστου περί οικονομικής συνδρομής του Δήμου στην έκδοση Λαογραφικού-Ιστορικού βιβλίου το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν στους κατοίκους της Κ. Μαυρελίου14. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 202115. Έγκριση ΚΑ Εξόδων του προϋπολογισμού του Δ. Μετεώρων, έτους 2022, ως δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων πάγιας προκαταβολήςΠρόταση Αβραμόπουλου να δοθούν αναδρομικά τα χρήματα για τα 2 προηγούμενα έτη (2020-2021)
16. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού και κατάθεση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Μετεώρων και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών
17. Περί συγκρότησης επιτροπής για έλεγχο των αναθέσεων στο Δήμο Μετεώρων για τα έτη 2019, 2020 & 2021 στο φυσικό αντικείμενοΠρόταση Παπαμιχαήλ: Η επιτροπή θα απαρτίζεται από 1 δημοτικό σύμβουλο από κάθε δημοτική ομάδα, 1 υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας, 1 υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας, 1 γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. Θα ελέγξει συγκεκριμένο αντικείμενο αναθέσεων.


Από την παράταξη του Δημάρχου προτείνεται ως εκπρόσωπος ο Γ. Θώμος.


Πρόταση Αβραμόπουλου: Ο έλεγχος να αφορά στο διάστημα από το 2014 έως και το 2022, για όλες τις απευθείας αναθέσεις, διαταγές πληρωμής και βεβαιώσεις οφειλής. Δεν θα συμμετέχει δημοτικός σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία θα εκπροσωπηθεί από πολιτικό μηχανικό στην επιτροπή.


Γ. Χαντζιάρας: Δεν θα συμμετέχουμε στην επιτροπή.18. Αίτημα της Λέσχης 4Χ4 Χρυσομηλιάς για οικονομική ενίσχυση19. Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.