Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

 Στην 9η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει την 17η του μηνός  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση διάθεσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας Καλαμπάκας.

2.   Αποδοχή δωρεάς πινάκων ζωγραφικής που φιλοτέχνησε η κα Λιλίκα Λιάπη-Κιλμπασάνη.

3.   Αίτηση του Λατσάρα Χρήστου (σύνδεση μάντρας με το δίκτυο ύδρευσης).

4.   Αίτηση του Ντάφου Δημητρίου (σύνδεση κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης).

5.   Αιτήσεις του Γκαντιά Ευθυμίου (διάνοιξη δρόμου-τοποθέτηση κολώνων φωτισμού).

                                                 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                               Σινάνης  Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος                                       

2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα

3. Χαρμπέα Θάλεια

4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας

5. Γίδας Σωτήριος

6. Ματαράγκα Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.