Τελευταίες Ειδήσεις

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΣΥ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ (ΕΣΗΕΠΗΝ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣτΕΕ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΣΥ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

               κ. Κωστή Χατζηδάκη

 

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης, σύντομης, αλλά ουσιαστικής συνάντησής μας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην 85η Διεθνή Έκθεση, σας θέσαμε σειρά ζητημάτων – προβλημάτων που απασχολούν τον δημοσιογραφικό κλάδο και αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία του.

 

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, οι συνδικαλιστικές ενώσεις των δημοσιογράφων της χώρας, όπως και τα επικουρικά τους ταμεία, έχουν καταρτίσει εξειδικευμένες προτάσεις επί των θεμάτων που τους απασχολούν, προκειμένου να βοηθήσουν τόσο εσάς, όσο και τους υπηρεσιακούς  παράγοντες, να αντιληφθούν μέσα σε ένα δαιδαλώδες τοπίο πράγματι, ότι δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να διαχωρίζονται ασφαλιστικά και πάνω από όλα πρέπει να ισχύσει η ισοτιμία και ισονομία στον κλάδο.

 

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων Συντακτών της Ελλάδας (ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΣΠΗΤ), αλλά και των Επικουρικών Ταμείων του (ΕΔΟΕΑΠ, ΕΤΑΣ, ΤΕΑΣ), ζητούν από μέρους σας τον άμεσο προγραμματισμό σύσκεψης στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να τεθούν τα ζητήματα δια ζώσης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και προτείνουν προς επίλυση, τα εξής θέματα:

 

-         Ασφάλιση συναδέλφων σε ιστοσελίδες και εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας.

Οι συνάδελφοι που εργάζονται στις ιστοσελίδες και εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας, έχουν κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ Διεύθυνση πρώην ΙΚΑ και όχι στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ -ΜΜΕ.

Αυτό συμβαίνει γιατί το ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν έχει τροποποιήσει το  καταστατικό του για να τους δεχτεί, αλλά και γιατί στη βασική εγκύκλιο κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ εγκύκλιος 19/2017) δεν αναφέρονται στους ειδικούς πίνακες με τις εισφορές προς την κύρια ασφάλιση, με συνέπεια να μην υπάρχουν κωδικοί ΚΑΔ κλπ.

-         Στον ΕΦΚΑ (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) έχουν συγκεντρωθεί εκατομμύρια ευρώ, από τις οφειλές εργοδοτών από το “παλιό” αγγελιόσημο, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί σε όλους όσοι το δικαιούνται, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

-         Υπαγωγή στην ασφάλιση των Ταμείων ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ των αμειβόμενων μελών τους δημοσιογράφους με δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

-         Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις με το άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4549/2018 προβλέφθηκε μείωση του ποσοστού επικουρικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ. Εκ παραδρομής ωστόσο δεν προβλέφθηκε ρητώς αντίστοιχη μείωση για τους ασφαλισμένους των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., παρότι οι σχετικές ρυθμίσεις για τα δύο αλληλοβοηθητικά σωματεία παγίως εναρμονίζονται απολύτως με εκείνες που εκάστοτε ισχύουν για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

-         Επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας των 6 μηνών από τον ΟΑΕΔ και στις τεκούσες μητέρες δημοσιογράφους που ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

 

 

 

 

                        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

1η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ασφάλιση συναδέλφων σε ιστοσελίδες και εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας,

 

Οι συνάδελφοι που εργάζονται σε ιστοσελίδες και εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας, έχουν κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ Διεύθυνση πρώην ΙΚΑ και όχι στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ -ΜΜΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν έχει τροποποιήσει το  καταστατικό του για να τους δεχτεί, αλλά και γιατί στη βασική εγκύκλιο κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ εγκύκλιος 19/2017) δεν αναφέρονται στους ειδικούς πίνακες με τις εισφορές προς την κύρια ασφάλιση, με συνέπεια να μην υπάρχουν κωδικοί ΚΑΔ κλπ.

Με την ένταξή του στον ΕΦΚΑ με το άρθρο 53 του ν. 4387/2016, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έπαψε να έχει αυτοτέλεια ως ασφαλιστικός φορέας και επομένως δεν διαθέτει εφεξής διακριτό καταστατικό.

Οι καταστατικές του διατάξεις παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με βάση το άρθρο 55 ν. 4387/16 :

 «Ασφαλιστέα πρόσωπα

 1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:

 α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α..

 β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών.

 2. Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος».

Οι καταστατικές διατάξεις του έχουν εκ του νόμου παγιωθεί όπως ίσχυαν κατά το χρόνο ένταξής του και έχουν αποτυπωθεί στην εγκύκλιο 19/2017 του ΕΦΚΑ. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα της προσαρμογής των καταστατικών διατάξεων σε μεταγενέστερες εξελίξεις που όμως ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ένταξης.

Σε εναρμόνιση προς τις αποφάσεις ΣτΕ 1483/2016 και 1314/2016, με το άρθρο 20 του ν. 4498/2018 υπάχθηκαν στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όλοι οι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ «ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης», επομένως και οι εργαζόμενοι στις ιστοσελίδες. Δεδομένου ότι η επικουρική ασφάλιση είναι παρακολούθημα της κύριας, η επελθούσα μεταβολή συνεπάγεται κατ’ ανάγκην και την υπαγωγή των εργαζομένων σε ιστοσελίδες στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του ΕΦΚΑ (και όχι στη Διεύθυνση πρώην ΙΚΑ) ως προς την κύρια ασφάλισή τους.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4498/17, προβλέπεται ορθώς μια διεύρυνση του κύκλου των υπαγόμενων προσώπων (δημοσιογράφων) στον ΕΔΟΕΑΠ (επικουρική ασφάλιση – υγεία). Με βάση τη διεύρυνση αυτή, υπήχθησαν στην επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ κι οι εργαζόμενοι στις ιστοσελίδες. Η διεύρυνση αυτή αντιμετωπίζει το δημοσιογραφικό επάγγελμα τελολογικά, αποσυνδέοντάς το από την τεχνική φύση του μέσου/ τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης (ηλεκτρονικά και μη).

Κατά το άρθρο 20 ν. 4498/17 :

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 (Α 243) αντικαθίσταται ως εξής:
 «1.Α. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για επικουρική ασφάλιση (παροχή μηνιαίας επικούρησης): α) άπαντα τα μέλη των Ενώσεων του άρθρου 1 του παρόντος, β) όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) και γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Επειδή από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει η γενικότερη βούληση του νομοθέτη να υπαγάγει στο ασφαλιστικό καθεστώς των δημοσιογράφων όλους όσους απασχολούνται ως δημοσιογράφοι ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης κι άρα τους εργαζόμενους σε ιστοσελίδες, που ασκούν δηλαδή δημοσιογραφία στον ψηφιακό κόσμο, θα πρέπει να ερμηνευτούν ανάλογα κι οι αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, έτσι ώστε η εν λόγω κατηγορία των εργαζομένων να υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ όχι ως απλοί μισθωτοί, αλλά ως δημοσιογράφοι. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι σε ιστοσελίδες πρέπει να υπαχθούν στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του e-ΕΦΚΑ (και όχι στη Διεύθυνση πρώην ΙΚΑ) ως προς την κύρια ασφάλισή τους. Με αυτόν τρόπο, θα εναρμονιστεί η επικουρική (ΕΔΟΕΑΠ) με την κύρια ασφάλιση (ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

Καθώς εξάλλου, όπως προεκτέθηκε, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έπαψε από την ένταξή του στον ΕΦΚΑ να έχει λειτουργική και καταστατική αυτοτέλεια, για την εν λόγω προσαρμογή δεν απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση, αλλά αρκεί καταρχήν η συμπλήρωση της εγκυκλίου 19/2017 του ΕΦΚΑ με νεότερη που θα διευκρινίζει την υπαγωγή των εργαζομένων σε ιστοσελίδες στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως προς την κύρια ασφάλιση.

Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα μπορούσε βεβαίως, χωρίς να απαιτείται, να διευθετηθεί το ζήτημα και νομοθετικά.    

 

2η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Υπαγωγή στην ασφάλιση των Ταμείων ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ των αμειβόμενων μελών τους δημοσιογράφους με δελτίο παροχής υπηρεσιών για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με το άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και απασχολούνται σε έως δύο εργοδότες εξομοιώθηκαν ασφαλιστικά με μισθωτούς.  

Ενόψει αυτού, στις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (άρθρο 3 παρ. 1 του Καταστατικού, άρθρο 3 παρ. 1 Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων) προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται και όσοι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 9. Στις ίδιες διατάξεις διευκρινίζεται ότι «εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων» Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

Δεδομένου ότι δεν νοείται καταστατικές διατάξεις να περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής ανεξαίρετης διάταξης τυπικού νόμου, η αυτονόητη και μόνη σύμφωνη με το νόμο έννοια της παραπάνω εξαίρεσης είναι ότι οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως δύο ΜΜΕ της περιφέρειας εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (και όχι από τη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 9) αλλά υπάγονται βεβαίως στην ασφάλιση των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται και ρητώς το ζήτημα, προκειμένου να μην καταλείπεται οποιαδήποτε αμφιβολία περί της εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 9 στους απασχολούμενους με ‘μπλοκάκι’ σε ΜΜΕ της περιφέρειας, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους συναδέλφους τους που υπάγονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αλλά και με τους απασχολούμενους σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους.    

     

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Υ.Α. Φ20155/26984/Δ16.673 (ΦΕΚ 1689/ Β’ /15.5.2018 και του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΥΑ Φ20155/25187/Δ 16.624 (ΦΕΚ/Β/1582/8.5.2018) που αναφέρονται στα ασφαλιστέα πρόσωπα :

«β) Οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και οι μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής  Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 9, στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς οι διατάξεις περί εισφορών μισθωτών και εργοδοτών (άρθρο 38). Ο νομοθέτης επικεντρώνεται στην προέλευση του εισοδήματος από την άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής δραστηριότητας. Όταν το εισόδημα προέρχεται από ένα ή δύο πρόσωπα, αυτό σημαίνει ότι ο αυτοαπασχολούμενος δεν αξιοποιεί ο ίδιος την εργασία του, αλλά την παρέχει για λογαριασμό άλλου. Όταν εκλείψει το στοιχείο της διαρκούς δραστηριότητας, αναιρείται και μια από τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Προτεινόμενη προσθήκη στο Άρθρο 25, παρ. 1 ν. 4498/17

 

«1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πόσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Στους ασφαλισμένους των Ταμείων αυτών περιλαμβάνονται και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

3η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΕΑΣ - ΕΤΑΣ

Οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση μισθωτών αυξήθηκαν με το ν. 4387/16 για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για μια εξαετία. Αυτή η μεταβατική αύξηση των εισφορών είχε σκοπό την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων ελλειμμάτων του ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΕΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 97, παρ. 1, από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Κατόπιν, από 1.6.2019 μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015 (3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη.

Σε εναρμόνιση με τις ανωτέρω διατάξεις με το άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4549/2018 προβλέφθηκε αντίστοιχη μείωση του ποσοστού επικουρικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ.

Εκ παραδρομής ωστόσο δεν προβλέφθηκε ρητώς αντίστοιχη μείωση για τους ασφαλισμένους των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., παρότι οι σχετικές ρυθμίσεις για τα δύο αλληλοβοηθητικά σωματεία παγίως εναρμονίζονται απολύτως με εκείνες που εκάστοτε ισχύουν για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκαθίσταται η αβλεψία και εναρμονίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. με αυτό που ισχύει για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.    

 

Α. Άρθρο 97 ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 4 ν. 4578/18 (μείωση ασφαλιστικών εισφορών για ΕΤΕΑΕΠ)

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

1. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.

Η εισφορά της περίπτωσης β' του άρθρου 59 του Ν. 3371/2005 (Α' 178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014 (Α'2), εξακολουθούν να καταβάλλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018.

«2.α. Από 1.1.2017 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, διαμορφώνεται σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015, αντίστοιχα.

β. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε 6,5%, υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε 6% υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

δ. Από 1.1.2019 και μέχρι 31.5.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε. Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ. Οι ασφαλισμένοι της παρούσας παραγράφου, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την αίτησή τους.

η. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

3.     Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί, εντός του διαστήματος των έξι (6) αυτών ετών, να μειώνεται αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισμένων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας αυτών.

4.  Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται.

Β. Άρθρο 19 ν. 4549/2018 (μείωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης για ΕΔΟΕΑΠ)

Αντίστοιχα, για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 4549/2018 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4498/2017 ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 (Α' 243), που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4498/2017 (Α' 172), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Από την 1η.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1η.6.2022 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη».

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 25, παρ. 1 ν. 4498/17 με την προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1:

Προτεινόμενη προσθήκη στο Άρθρο 25, παρ. 1 ν. 4498/17

«1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α,Σ, καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Από την 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1.6.2022 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη.

Στους ασφαλισμένους των Ταμείων της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας)

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ έχουν συγκεντρωθεί εκατομμύρια ευρώ, από τις οφειλές εργοδοτών από το “παλιό” αγγελιόσημο.

Όπως έχουμε ενημερωθεί προ μηνών σχηματίστηκε Ομάδα Εργασίας, με σκοπό την απόδοση αυτού στις Ενώσεις και τα Ταμεία, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τη λειτουργία της.

Σημειώνεται επίσης  ότι υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες με το παλιό αγγελιόσημο και με τον πρώην  “Μηχανισμό είσπραξης Αγγελιοσήμου”.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να προχωρήσει άμεσα ή καλύτερα χθες η διανομή του αγγελιοσήμου και να υπάρξει συνάντηση παρουσία του Υπουργού, με την Ομάδα Εργασίας ώστε να καθοριστούν από κοινού, οι περαιτέρω στόχοι.

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας των 6 μηνών από τον ΟΑΕΔ και στις τεκούσες μητέρες δημοσιογράφους που ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

 

Είναι το λιγότερο άδικο οι γυναίκες δημοσιογράφοι που είμαι ασφαλισμένες τον ΕΔΟΕΑΠ, να μην απολαμβάνουν την ειδική  παροχή προστασίας μητρότητας των 6 μηνών, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ελληνίδες γυναίκες.

 

Για τα Δ.Σ.

 

H Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ                                                        Ο Πρόεδρος ΕΣΗΕΜΘ                   

 

Ελενα Ριζεάκου                                                                  Νικόλαος Καρράς                                 

 

Ο Πρόεδρος ΕΣΗΕΠΗΝ                                               Ο Πρόεδρος ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

 

Κυριάκος Κορτέσης                                                        Δημήτρης Χορταργιάς   

 

Ο Πρόεδρος ΤΕΑΣ                                                                Ο Πρόεδρος ΕΤΑΣ

 

Θανάσης Μπαμπανέβας                                                      Σωτήρης Κέλλας     

     

Πίνακας Αποδεκτών

 

              1.Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό

             & Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

                  κ. Γιάννη Οικονόμου

             2. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

               κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου

             3. Διοικητή ΕΦΚΑ

                  κ. Παναγιώτη Δουφεξή

             4. Υποδιοικητή ΕΦΚΑ

                  κ. Ελευθέριο Κρητικό

             5. Εκπρόσωπο Τύπου ΕΦΚΑ

                  κ. Όμηρο Τσάπαλο

             6. Διευθύντρια Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων ΕΦΚΑ

                  κα. Βασιλική Φλώρου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.