Τελευταίες Ειδήσεις

Ακίνητα: Μαζικές μεταβιβάσεις για να προλάβουν τις νέες αντικειμενικές αξίες - Ποιοι έχουν απαλλαγή φόρουΥπομονή αλλά και πολλά δικαιολογητικά, αντίγραφα, αποδεικτικά και άλλα έγγραφα θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προχωρήσουν σε αποδοχές κληρονομιών, γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες ακινήτων.

Η κίνηση στα συμβολαιογραφικά γραφεία είναι αυξημένη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προλάβουν τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών που φέρουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις στην αγορά ακινήτρων από το 2022.


Με δεδομένες τις αλλαγές που έφερε στην αγορά ακινήτων ο ο υπολογισμός των αντικειμενικών τιμών, καθημερινά αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι που σπεύδουν να προλάβουν την 1 Ιανουαρίου 2022. Ωστόσο, η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα έστω και αν έχει φύγει από τις εφορίες και πολλά από τα απαιτούμενα έγγραφα υπάρχουν πλέον και ψηφιακά.


Το νέο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων ακινήτων διευκολύνει τη διαδικασία μεταβιβάσεων των ακινήτων, ωστόσο η ανάγκη συγκέντρωσης μια σειράς εγγράφων και δικαιολογητικών δυσκολεύει τη ζωή τόσο των συναλλασσόμενων, όσο και των συμβολαιογράφων οι οποίοι πλέον διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις αντί της εφορίας. Η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη καθώς φορολογούμενοι και συμβολαιογράφοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε εμπλοκές που συνεχίζει να προκαλεί η γραφειοκρατία του δημόσιου συστήματος. Αυτές αφορούν ρυθμίσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων, αδήλωτα τετραγωνικά, κτηματολόγιο, ενεργειακά πιστοποιητικά, εφορία κλπ.


Συνοπτικά για να γίνει μια μετάβαση ο συμβολαιογράφος θα συζητήσει:


Αντίγραφο συμβολαίου

Πιστοποιητικό μεταγραφής

Τοπογραφικό

Κάτοψη ακινήτου

Φορολογική ενημερότητα

Ασφαλιστική ενημερότητα

Πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης

Στατική μελέτη

Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου

Άδεια ή νομιμοποίηση ακινήτου και να έχει πληρωθεί το πρόστιμο μέχρι το 30%

Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών (ΤΑΠ). ΤΑΠ και μεταβολών ακινήτων (διαφορές τ.μ., διαχωρισμοί, συνενώσεις, πρώτες ηλεκτροδοτήσεις κ.ά.) καθώς και δηλώσεις τυχόν μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητα με αγορές ή να μεταβιβάσουν την ακίνητη περιουσία τους στα παιδιά τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων και στη σύνταξη των συμβολαίων πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους προκειμένου οι φόροι που θα κληθούν να καταβάλουν να υπολογιστούν με βάση τις ισχύουσες σήμερα και όχι με τις νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες και να μην αναγκαστούν να πληρώσουν επιπλέον επιβαρύνσεις.


Απαλλαγή από τον φόρο

Δικαιούχοι απαλλαγής από τον φόρο λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας είναι όσοι προχωρούν σε αγορά κτίσματος που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία. Το εάν η απαλλαγή θα είναι πλήρης ή μερική εξαρτάται από το ύψος της αντικειμενικής -φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Εφόσον αποκτάται πρώτη κατοικία από άγαμο, η αξία της κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας από έγγαμο, η αξία απαλλάσσεται από το φόρο μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ. Το όριο της αφορολόγητης αξίας προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.


Επίσης, σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί πρώτη κατοικία προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο μέχρι το όριο αξίας των 50.000 ευρώ για τον άγαμο και μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το όριο προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στον δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.


Για να αναγνωριστεί το δικαίωμα απαλλαγής, θα πρέπει αυτός ή αυτή που αποκτά την κατοικία, η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Επίσης να μην κατέχουν, σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων, οικόπεδο οικοδομήσιμο, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι δεν καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων που κατέχει ή μπορεί να ανεγείρει ο δικαιούχος είναι κάτω από 70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.