Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 7η τακτική δια περιφοράς, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 24η του μηνός  Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Αίτηση της Λάππα Άννας (παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της

         οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 9-11).

2.   Αίτηση του Κωστόπουλου Ευριπίδη  (σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο                        ύδρευσης).

3.   Αίτηση του Λέτσιου Παναγιώτη (σύνδεση αναγειρόμενης οικοδομής με το   

δίκτυο ύδρευσης).

4.   Αίτηση του Αρσενίου Ευάγγελου (σύνδεση αναγειρόμενης οικοδομής με

το δίκτυο ύδρευσης).

5.   Αίτηση της “Vespa Club Τρικάλων” (χορήγηση άδειας εκδήλωσης).

 

                                                 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                             Σινάνης  Αθανάσιος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.